Obiectiv specific 6.2

Sprijinirea participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural, prin:

Învăţământul ante-preşcolar:

·         Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar, furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.

·         Asigurarea resurselor umane calificate pentru învățământul ante-preșcolar, inclusive prin încurajarea mobilităţii personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat

·         Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi material de învăţare pentru copiii din învățământul ante-preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități

·         Promovare de bune practice în aria facilitării accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor proiecte /programe iniţiate/dezvoltate în parteneriat, inclusive la nivel transnațional

·         Dezvoltarea unui cadru institutional coherent pentru educaţia şi îngrijirea copiilor ante-preşcolari (ex.cadrul de management instituţional, asigurareacalităţii la nivel de sistem şi furnizori de servicii, cadrul curricular naţional, promovare de bune practice educaţionale pentru EÎCP etc.)

Învăţământul preşcolar:

·         Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar, furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar.

·         Asigurarea resurselor umane calificate roma pentru învăţământul preşcolar, inclusive prin încurajarea mobilităţii personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat

·         Asigurarea , dezvoltarea şi utilizarea de noi serivicii şi material de învăţare pentru copiii din învăţământul preşcolar, în special pentru copiii apartinând minorităţii roma şi copiii cu dizabilităţi, inclusive prin încurajarea utilizării TIC.

·         Promovarea de bune practici în aria facilitării participării la învăţământul preşcolar, valorificânc rezultatele unor proiecte/ programe /iniţiate/dezvoltae anterior, inclusive la nivel transnational.

Beneficiari potenţiali:

·         MEN şi agenţii, structuri, alte organisme aflate în subordinea, coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de învăţământ (ISCEDO) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională

·         Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi

·         Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de cult şi asociaţii religioase

·         Instituţii, agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale

·         Autorităţi publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

·         ONG-uri.

Comments