Obiectiv specific 6.3

Tipuri de acţiuni OS 6.3

 

  • Activităţi menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevi din mediul rural/ comunităţile dezaventajate socio-economic.
  • Activităţi menite să conducă la creşterea calităţii educaţiei obligatorii

Beneficiari potenţiali:

·         MEN şi agenţii, structuri, alte organisme aflate în subordinea, coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de învăţământ (ISCEDO) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională

·         Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi

·         Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar

·         Instituţii de cult şi asociaţii religioase

·         Instituţii, agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale

·         Autorităţi publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar

·         ONG-uri.

Comments