4.6 Asigurarea tranziţiei de la sistemul de îngrijire de tip instituţionalizat către servicii oferite la nivelul comunităţii

Grupuri ţintă potenţiale

  • Persoane instituţionalizate (copii, persoane cu dizabilităţi sau afecţiuni psihice, persoane vârstnice), tinerii de peste 18 ani care părăsesc sistemul insttuţionalizat

Beneficiari:

  • Autorităţile centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu;
  • Furnizorii de servicii sociale/ONG-uri acreditate ca frunizori de servicii sociale;
  • Administratorii schemelor de tip grant global, dacă se alege acest tip de implementare.

Tipuri de acţiuni:

  • sprijin pentru dezvoltarea reţelei de asistenţi şi a asistenţilor maternali; dezvoltarea cu prioritate a asistenţei maternale pentru copii cu dizabilităţi; sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de plasament familial;
  • sprijin pentru dezvoltarea programelor de asistenţă a tinerilor din instituţiile de tip rezidenţial pentru pregătirea pentru o viaţă independentă.
  • orice alte măsuri care vin în sprijinul dezinstituţionalizării şi furnizării de servicii la nivelul comunităţii pentru grupurile ţintă vizate prin acest obiectiv specific.
Comments