4.4 Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la servicii sociale

Grupuri ţintă potenţiale:

  • Personalul specializat din cadrul instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale/furnizorilor de asistenţă socială/ONG-urilor acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Beneficiari:

  • Autorităţi publice (centrale şi locale) cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale furnizorilor de asistenţă socială/ONG-urilor acreditate ca furnizori de servicii sociale/institute de cercetare şi universităţi.
Comments