4.3 Dezvoltarea economiei sociale, promovarea şi susţinerea antreprenoriatului social

Grupuri ţintă potenţiale:

  • Persoanele din grupuri vulnerabile care vor fi angajate în întreprinderi sociale nou înfiinţate sau în întreprinderi sociale existente.

Beneficiari:

  • Entităţi de economie socială existente sau nou înfiinţate;
  • Administratorii schemelor de grant;
  • În situaţia utilizării instrumentelor financiare, beneficiarul acţiunii poate fi entitatea implicată în implementarea mecanismului de instrumente financiare.

Selecţia beneficiarilor schemei de grant global urmează a fi făcută în baza unei docementaţii care să includă un plan de afaceri depus de acesta, cu respectarea unor criterii de evaluare stabilite prin Ghidul Solicitantului.

Comments