4.2 Creşterea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate

Grupuri ţintă potenţiale:

  • În contextul acestui obiectiv major, voi fi vizate cu prioritate:persoanele din familii cu venituri reduse, persoanele fără adăpost, persoanele care suferă de forme de dependenţă (alcool, substanţe interzise), victimele violenţei domestice, ale traficului de fiinţe umane, persoanele vârstnice şi cele cu dizabilităţi, copiii aflaţi în situaţii de risc.

Beneficiari:

  • Autorităţile centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanţi;
  • Furnizorii de servicii sociale/ONG-uri acreditate ca frunizori de servicii sociale;
  • Administratorii schemelor de tip grant global, dacă se alege acest tip de implementare.
Comments