4.1 Reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie

Grupuri ţintă potenţiale:

  • Persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială

Beneficiari:

  • Autorităţile publice locale şi centrale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanţi, frunizori de servicii sociale/ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale;
  • Administratorii schemelor de tip grant global, în situaţia în care se optează pentru acest mecanism de implementare.

Se intenţionează utilizarea următoarelor tipuri de mecanisme:

  • Cereri de propuneri de proiecte pentru acţiuni care vizează comunităţi delimitate geografic sau nu, şi care au în vedere o abordare integrată pentru rezolvarea nevoilor comunităţilor marginalizate;
  • Schemă /scheme de tip grant global, destinate implementării acţiunilor dedicate comunităţilor delimitate geographic şi care vizează dezvoltarea unor proiecte integrate, pe baza unor planuri de dezvoltare.
În implementare se intenţionează să fie utilizate alocări dedicate comunităţilor cu populaţie preponderent de etnie romă, atât în cadrul cererilor de propuneri de proiecte, cât şi în cadrul schemei/schemelor de tip grant global.
Comments