Capital uman‎ > ‎

AP 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs

În cadrul acestei axe prioritare sunt prevăzute trei obiective specifice:

 • 2.1 Creşterea ocupării tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezindenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
 • 2.2 Îmbunătăţirea competenţelor tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidenţa în regiunile eligibile (Bucureşti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
 • 2.3 Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi la Serviciul Public de Ocupare

  Grupuri ţintă pentru obiectivele OS 2.1 şi 2.2:

  Tinerii NEETs şomeri cu vârsta între 16-24 de ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidenţa în regiunile eligibile, cu accent pe cei din mediul rural şi cei aparţinând minorităţii romă

  Dacă nu vor exista alocări suplimentare din cadrul ILMT, din anul 2016, grupul ţintă vizat pentru OS 2.1 şi 2.2 al AP2 va fi extins cu cel aferent celor trei regiuni eligibile de la nivelul AP 1 (Centru, sud Muntenia, Sud Est)

  Beneficiari pentru OS 2.1 şi OS 2.2:

  Entităţi relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/evaluare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG, organizaţii de tineret), în parteneriat cu angajatorii

  SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa), în parteneriat cu entităţi relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, etc)

  Entităţi selectate/desemnate pentru implemenatrea schemelor în domeniul antreprenoriatului.

  Grupuri ţintă pentru OS 2.3:

  Tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 de ani, neînregistraţi la SPO, cu accent pe cei cu nivel scăzut de competenţe şi care au dificultăţi în a se integra social

  Beneficiari pentru OS 2.3:

  MMFPSPV/SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entităţi cu activitate relevantă (inclusiv structuri ale tinerilor)


Exemple de teme de inovare:

 • dezvoltarea de abordări inovative pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă a tinerilor NEETs cu precădere a celor cu nivel redus de educaţie, persoane de etnie romă, etc;
 • dezvoltarea de noi abărdări pentru furnizarea de competenţe de bază într-un mod care să răspundă nevoilor individuale şi de afaceri;
 • activităţi şi iniţiative care vizează promovarea egalităţii se şanse/dezvoltarea durabilă;
 • crearea de modele de afaceri pentru a spori participarea pe piaţa muncii.


Comments