Capital uman‎ > ‎

AP 1 - Iniţiativa „Locuri de munca pentru tineri”

Obiective specifice:

1.1.Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 -24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16- 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

Grupuri ţintă:

Tineri NEETs cu vârsta între 16-24 de ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia), cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural şi cei aparţinând minorităţii romă.

Beneficiari:

Entităţi relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG, organizaţii de internet, etc), în parteneriat cu angajatorii

SPO (inclusiv unităţile cu personaliate juridică din subordinea sa), în parteneriat cu entităţi relevante ()angajatori, furnizori de formare, furnizoru’i de servicii de ocupare/evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri, organizaţii de tineret, etc)

Entităţi selectate/desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în domeniul antreprenoriatului.

Temele de inovare socială ar putea implica:

Dezvoltarea de parteneriate (ex cu reprezentanţi relevanţi ai mediului de afaceri/academic/de formare) pentru dezvoltarea de abordări inovative pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă a tinerilor NEETs şomeri cu precădere a celor cu nivel redus de educaţie, persoane de etnie romă/atragerea de investitori pentru valorificarea oportunităţilor create în contextul sprijinului disponibil pentru tinerii NEETs

Dezvoltarea de noi abordări pentru furnizărea de competenţe de bază într-un mod care să răspundă nevoilor individuale şi de afaceri

Activităţi şi iniţiative care vizează promovarea egalităţii de şanse/dezvoltarea durabi

Crearea de modele de afaceri pentru a spori participarea pe piaţa muncii

 Observaţie: tinerii NEETs reprezintă tinerii cu vârsta între 15 şi 24 de ani care nu sunt ocupaţi, în educaţie sau formare.

Comments