Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

Un milion de euro pentru zonele pescărești, din 3 decembrie

postat 4 dec. 2015, 01:02 de Raluca Oanta

Proiectele pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti pot beneficia de finanțare europeană, prin Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM), pentru sesiunea 3 decembrie- 5 ianuarie 2016 fiind alocată suma de 1.066.800,00 euro.

Valoarea finanțării pentru sprijin pregătitor este de cel mult 20.000 de euro, pentru parteneriatele public-private, care au primit finanțare nerambursabilă prin POP 2007-2013, respectiv de cel mult  25.000 de euro, în cazul în care nu a mai existat o astfel de finanțare.

De acest sprijin financiar pot beneficia parteneriatele public-private înființate în baza O.G. 26/2000 (Grupuri de acțiune locală în domeniul pescuitului - GL) și parteneriatele public-private fără personalitate juridică.

Zona de implementare

Teritoriul în care se dorește implementarea strategiei de dezvoltare locală poate acoperi porțiuni dintr-un judeţ sau din mai multe județe.

Obligatoriu, strategia finanțată prin POPAM trebuie să fie inclusă într-o zonă de pescuit și/sau acvacultură, cu un țărm marin, fluvial sau lacustru ori incluzând amenajări piscicole, un râu sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în domeniul pescuitului sau al acvaculturii.

Dacă două categorii de solicitanți, cu același statut juridic, se suprapun teritorial, ambele solicitări de sprijin pregătitor vor fi declarate neeligibile. Pentru a evita această situație, trebuie să fie solicitată Consiliului Local o Hotărâre prin care teritoriul UAT este inclus în teritoriul eligibil al parteneriatului și în care se va preciza că nu va adera cu teritoriul la un alt parteneriat de tip GL, cu finanțare din POPAM.

Acțiuni eligibile

POPAM va acorda sprijin pregătitor pentru:

• Componenta de inițiere (”start-up package”) destinată comunităților care intenționează să se organizeze într-o inițiativă GL și care nu au mai primit finanțare nerambursabila în perioada 2007-2013. În cadrul acestei componente vor fi susţinute: dezvoltarea parteneriatelor locale şi înfiinţarea GL- urilor, informarea şi conştientizarea comunităţilor locale, instruirea liderilor locali, promovarea iniţiativelor locale, pregătirea și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, costuri administrative;

• Componenta de consolidare a capacității, instruire şi networking: instruirea liderilor locali, elaborarea studiilor şi analizelor necesare pregătirii strategiei, elaborarea strategiei de dezvoltare locală, susţinerea costurilor de administrare.

Finanțarea este acordată prin Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 (PU4) - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Ghidul solicitantului este disponibil pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

file:///C:/Users/User/Downloads/Ghidul-Solicitantului-Masura-III.1-PU4-sprijin-pregatitor-03.12.2015-APROBAT.pdf

 

Comments