Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

România va beneficia de 306 milioane de euro finanţare nerambursabilă, granturi SEE și norvegiene

postat 21 mar. 2012, 06:04 de Raluca Oanta

România va beneficia de aproximativ 306 milioane de euro finanţare nerambursabilă aferentă Spaţiului Economic European (SEE) 2009–2014, în baza a două memorandumuri semnate la 21 martie 2012.

Granturile SEE şi cele norvegiene au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare şi ţara destinatară a finanţării.

„Implementarea mecanismelor pentru perioada 2004-2009 a avut rezultate pozitive, atât prin rata de absorbţie de aproximativ 70 %, cât şi prin calitatea şi sustenabilitatea proiectelor realizate. Având în vedere şi experienţa acumulată, avem motive întemeiate să privim cu încredere la noua etapă a granturilor inaugurată astăzi”, a declarat ministrul afacerilor europene, Leonard Orban.

În valoare totală de 305,9 milioane de euro, aceste acorduri de cooperare sunt semnificativ mai mari decât cele din perioada precedentă (2004-2009), care au fost de 98,5 milioane de euro.

România va beneficia în intervalul 2014-2020 de 190,75 milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE şi de 115,20 milioane de euro prin Mecanismul Financiar Norvegian. Aceste sume au fost stabilite printr-un acord semnat, în 28 iulie 2010, între Uniunea Europeană şi statele SEE din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Granturile SEE si cele Norvegiene 2009-2014 vor sprijini proiecte în 23 de domenii(programe) diverse, a căror listă se găseşte în anexă. Fiecare domeniu va fi gestionat de un operator de program, în cele mai multe cazuri acesta fiind o instituţie publică românească sau o organizaţie neguvernamentală. În unele cazuri, gestionarea se va realiza în comun de către operatorul de program şi un partener, respectiv o entitate dintr-una din ţările donatoare.

Memorandumurile semnate la 21 martie 2012 stabilesc cadrul general de alocare a fondurilor, care este, în linii mari, asemănător celui pentru fondurile structurale şi de coeziune. În perioada următoare, operatorii de programe în colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene şi în consultare cu Oficiul Mecanismului Financiar de la Bruxelles vor elabora fişe detaliate pentru fiecare dintre cele 23 de domenii de finanţare. Fişele vor preciza beneficiarii, valoarea proiectelor, lista cheltuielilor eligibile, proceduri de lucru. După aprobarea fişelor,  vor fi lansate cereri de proiecte. Informaţiile vor fi publicate pe pagina internet www.asistentasee.fonduri-ue.ro.

Sursa: Ministerul Afacerilor Europene

Comments