Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

Reguli noi în gestionarea fondurilor europene

postat 25 mar. 2012, 23:59 de Raluca Oanta

Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri, 23 martie, un set de reglementări în scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, fiind adoptate normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

 “Actul normativ adoptat este extrem de important din cel puţin două puncte de vedere: introduce reguli foarte clare, foarte stricte, aplicabile tuturor instituţiilor responsabile de absorbţia fondurilor europene, precum şi reglementări referitoare la acordarea şi retragerea prefinanţărilor şi acordarea şi retragerea finanţărilor pentru proiectele europene”, a afirmat ministrul Afacerilor Europene, domnul Leonard Orban.

Ministrul Afacerilor Europene a prezentat cele mai importante elemente de noutate introduse de actul normativ.

Astfel, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea fluxurilor financiare la nivelul beneficiarilor, actul normativ introduce următoarele reglementări:

·         Reduce cota de recuperare a prefinanţării din cererile de rambursare depuse, de la nivelul de 30% la o cotă cel puţin egală cu cea conform căreia s-a acordat prefinanţarea la nivelul proiectului;

·         Pentru beneficiarii aflaţi sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, care sunt obligaţi să depună garanţii pentru obţinerea prefinanţării, s-a creat posibilitatea ca această garanţie să poată fi diminuată pe măsură ce este recuperată prefinanţarea. Această modificare va permite beneficiarului să-şi îmbunătăţească fluxurile financiare, mai ales dacă această garanţie este constituită de un depozit colateral;

·          A fost majorată cota maximă de a acordare a prefinanţării de la 10% la 20% pentru proiectele care au integral finanţare nerambursabilă şi pentru proiectele care au o valoare eligibilă mai mică de 1 milion de lei. A fost luată această măsură având în vedere că pentru implementarea acestor tipuri de proiecte cota de 10% prefinanţare era insuficientă pentru a asigura începerea derulării activităţilor.

De asemenea, actul normativ include unele reglementări menite să impună beneficiarilor rigoare în stabilirea şi desfăşurarea activităţilor proiectului. În acest sens, Hotărârea aprobată stabileşte obligativitatea ca prin contractul/decizia de finanţare, beneficiarul să îşi asume un calendar/grafic de depunere a cererilor de rambursare pe toată durata de implementare a proiectului, calendar care să poată fi modificat de maximum trei ori.

Sunt exceptate de la această limitare proiectele cu o valoare totală mai mare de 50 de milioane de lei şi a căror implementare presupune încheierea a mai mult de trei contracte de achiziţie publică conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, proiecte în cazul cărora limitarea este stabilită la un număr cel mult egal cu numărul contractelor de achiziţie publică necesare implementării.

Sursa: Guvernul României

Comments