Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

Primii pași spre concretizarea instituțională a procesului de programare pentru cadrul financiar 2014-2020, în România

postat 20 apr. 2012, 02:16 de Raluca Oanta

Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) a publicat, recent,  un proiect de Hotărâre de Guvern pentru organizarea și funcționarea cadrului partenerial.

Actul normativ mai sus menționat reglementează “cadrul partenerial prin care organizații publice și private stabilesc şi urmăresc realizarea obiectivelor naţionale de dezvoltare, corespunzătoare domeniilor de intervenţie finanţate prin fonduri naţionale publice şi private, precum şi prin fondurile europene alocate României în vederea atingerii obiectivelor de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în perioada 2014-2020.

Hotărârea de Guvern nu este una foarte detaliată ea căutând să definească cadrul general. Se remarcă faptul că structura principală de coordonare și cu responsabilitatea primordială în procesul de planificare a cadrului financiar 2014-2020 pentru România este Ministerul Afacerilor Europene. Practic, vom avea de a face cu o structură centrală cu autoritate majoră în coordonarea tuturor fondurilor și instrumentelor structurale și de coeziune. Vor exista mai multe structuri parteneriale naționale începând cu  Comitetul interministerial pentru elaborarea Acordului de Parteneriat, Comitete Consultative Tematice, Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare Regională, Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială.

Comitetele Consultative Tematice vor avea urmatoarele obiective: Transporturi, Mediu și schimbări climatice, Competitivitate și creștere economica, Energie, Educație și incluziune socială, Servicii de sănătate și sociale, Turism, cultură, patrimoniul cultural, Dezvoltare rurală, agricultură și pescuit, Administrație și bună guvernanță. Fiecare din aceste Comitete va fi coordonat de MAEur și ministerele de resort. Vor exista mai multe grupuri de lucru care vor elabora analize sectoriale, vor propune domenii prioritare de intervenție și alocările financiare, indicatorii specifici de rezultat, grupurile și teritoriile țintă principalii indicatori financiari.

În concordanță cu schimbările la nivel comunitar, în cadrul financiar pentru perioada 2014-2020, pentru prima oară se stabilește și o relație oficială de coordonare a Ministerului Afacerilor Europene privind FEADR. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale își păstrează responsabilitatea de a elabora și negocia cu Comisia Europeană documentele de programare privnd intervențiile pentru dezvoltare rurală și pescuit finanțate din FEADR și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

La nivel regional, structurile parteneriale vor include Consiliul pentru Dezvoltare Regională constituit pentru fiecare regiune în parte, un organ deliberativ cu rol în aprobarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) cf. Legii 315/2004. Acesta va fi susținut de un Comitet Regional pentru elaborarea PDR  cu rol consultativ, coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) și va avea și membri reprezentanți la nivel local ai intituțiilor centrale.

Hotărârea are doua anexe: o organigrmă a cadrului partenerial și o anexă cu enumerarea principalelor autorități, insitutții publice, structuri asociative și categorii de organizații din mediul economic și social, academic, universitar și științific implicate în structurile parteneriale.

Sursa: Eurocentrica

Comments