Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

Politica de coeziune: Rezervă financiară de performanţă pentru regiunile care îşi îndeplinesc obiectivele, după 2013

postat 6 oct. 2011, 05:02 de Raluca Oanta

Comisia Europeană (CE) a adoptat un pachet legislativ privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020, potrivit căruia investițiile vor fi orientate către obiectivele agendei europene pentru creştere economică şi locuri de muncă („Europa 2020”).

Accentul pus pe un număr mai limitat de priorităţi de investiţii în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeană. Ele vor stabili ţinte clare şi vor constitui o rezervă financiară de performanţă pentru a recompensa regiunile care îşi îndeplinesc cel mai bine obiectivele. Pentru a garanta faptul că impactul investiţiilor UE asupra creşterii şi a locurilor de muncă nu este compromis de politici macroeconomice neviabile sau de o slabă capacitate administrativă, Comisia poate solicita revizuirea programelor sau poate suspenda finanţarea dacă nu se adoptă măsuri corective.

Impactul fondurilor va fi, de asemenea, consolidat prin simplificarea şi armonizarea normelor diferitelor fonduri, inclusiv cele legate de dezvoltarea rurală şi de afacerile maritime şi pescuit. Un singur ansamblu de norme se va aplica pentru cinci fonduri diferite. De asemenea, o abordare mai integrată va garanta faptul că diferitele fonduri răspund unor obiective coerente şi îşi consolidează reciproc efectele.

Propunerile prezentate astăzi vor stimula în special investiţiile sociale, permiţând cetăţenilor să facă faţă provocărilor viitoare de pe piaţa forţei de muncă – Fondul european de ajustare la globalizare şi un nou program pentru schimbare socială şi inovare socială vor completa şi vor consolida Fondul social european.

Aceste propuneri vor fi examinate de Consiliu şi de Parlamentul European, în vederea adoptării lor până la sfârşitul anului 2012. Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al UE vor continua în paralel. Comisia a propus deja alocarea sumei de 336 miliarde EUR pentru instrumentele politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Sumele finale alocate fiecărui stat membru şi listele regiunilor eligibile în funcţie de categorie vor fi stabilite doar după adoptarea definitivă a pachetului care se află astăzi în discuţie.

În ultimii zece ani, politica de coeziune a UE a reprezentat un motor al schimbării, aducând o contribuţie reală la convergenţă şi creştere în UE şi permiţând crearea directă a peste un milion de locuri de muncă, investind în formare pentru a îmbunătăţi capacitatea de inserţie profesională a peste zece milioane de cetăţeni, cofinanţând construcţia a peste 2 000 de km de autostrăzi şi 4 000 de km de căi ferate şi creând cel puţin 800 000 de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri).

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments