Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

POCU: S-a deschis linia de finanțare pentru comunitățile marginalizate rome

postat 12 nov. 2015, 06:07 de Raluca Oanta

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) primește, în perioada 25.11.2015 - 25.01.2016,  propuneri de proiecte care să vizeze ”Dezvoltarea Locală Integrată (360°) în comunitățile marginalizate rome”.

Finanțarea este asigurată prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 4, Obiectivul tematic 9, prioritatea de investiții 9.ii.

Bugetul alocat pentru această sesiune este de 119.772.058,82 euro, fonduri europene și de la buget, astfel:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 117.647.058,82 euro;
  • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.125.000,00 euro, din care contribuția UE este de 1.700.000 euro.

Valoarea unui proiect este de cel mult 6 milioane de euro.

Cerere de propuneri de proiecte vizează să reducă numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome. Intervențiile sunt construite în consultare directă cu membrii comunității, în așa fel încât să răspundă nevoilor acesteia. Accentul se va pune pe relația strânsă de colaborare între comunitate, organizațiile non-guvernamentale și autoritățile locale.

Propunerile de proiecte trebuie să includă obligatoriu acțiuni care vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, prin încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/cursuri de formare profesională, măsuri de susţinere a antreprenoriatului în cadrul comunităţii și încurajare a ocupării pe cont-propriu, combaterea discriminării și marginalizării, precum și sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/servicii socio-medicale.În plus, proiectele vor trebui să includă măsuri din cel puțin două din următoarele domenii: locuire, educație, asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, actelor de proprietate și/sau de stare civilă.

Pentru acesta cerere de propuneri de proiecte, procedura utilizată este cea competitivă cu termen limită de depunere prin sistemul informatic MySMIS 2014, deschis începând cu 25.11.2015, ora 10.00, până în data de 25.01.2016, ora 16.00.

Informații suplimentare despre acestă oportunitate de finanțare sunt disponibile pe site-ul MFE.

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/52/ministerul-fondurilor-europene-lanseaz%C4%83-cererea-de-propuneri-de-proiecte-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-marginalizate-rome-pocu

Comments