Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

POCU 2014-2020: Lista membrilor titulari în Comitetul de Monitorizare a fost publicată

postat 12 aug. 2015, 05:18 de Raluca Oanta

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat, marţi, 11 august 2015, decizia de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Potrivit ROF, lista autorităților publice, instituțiilor şi organismelor ai căror reprezentanți au statut de  membru titular în Comitetul de Monitorizare pentru POCU este următoarea:

·         Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV):

      -Direcția Servicii Sociale și Direcția Politici de Ocupare și Formare Profesională

      -Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

      -Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități

·         Ministerul Sănătății

·          Ministerul Educației şi Cercetării Științifice

·         Agenția Națională pentru Romi

·         Organisme intermediare POCU:

      -Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor  Vârstnice (MMFPSPV) si cele 8 organisme intermediare regionale

     -Ministerul Educației și Cercetării Științifice

     -Centrul Nationalde Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic

·         Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

     -Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate  Administrativă

     -Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional

·         Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

     -Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

·         Ministerul Finanțelor Publice: Autoritatea de Certificare și Plată

·         Fundația World Vision Romania

·         Fundația Pentru Dezvoltarea Societății Civile

·         Confederația Caritas Romania

·         Organizația Națională a Persoanelor Cu Handicap Din România

·         Asociația Romani Criss

·         Societatea Academica Romana

·         Camera de Comerț si Industrie a României

·         Patriarhia Romana

·         Institutul Economic Roman

·         Asociația Romana Pentru Transparenta/Transparency International Romania

·         Blocul National Sindical

·         Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Romania –PTIR

·         Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România

·         Fundația Paem Alba

·         Fundația TERRA MILENIUL III, în numele Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale

·         Comisia Europeană –Direcția Generală Ocupare și Incluziune Socială –cu rol consultativ

 

Decizia de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 este disponibilă aici:

 

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/dec131pocu2015.pdf

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare este disponibil aici:

 

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/rofpocu2015.pdf

 

 

 

 

Comments