Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

PNDR 2014-2020: Start la depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală

postat 10 mar. 2016, 01:26 de Raluca Oanta

Grupurile de Acțiune Locală (GAL), interesate să acceseze fonduri europene pentru dezvoltare rurală, pot depune Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) în perioada 10 martie- 8 aprilie 2016, alocarea financiară totală pentru Măsura 19- LEADER fiind de peste 563,5 milioane de euro.

Finanțarea este disponibilă pentru două submăsuri, respectiv:

Sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – 440.116.655 Euro;

Sub-măsura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare ” - 123.399.902 Euro.

Valoarea unui proiect trebuie să fie de cel mult 200.000 de euro, în timp ce ponderea sprijinului public nerambursabil este de până la 100%.

Intensitatea sprijinului pentru măsurile ce vor fi finanțate prin LEADER va fi stabilită de parteneriate astfel:

pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;

pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;

pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Potrivit Ghidului solicitantului, Strategiile de Dezvoltare Locală sunt întocmite de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) potențiale/existente, parteneriate privat-publice, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului acoperit de parteneriat.

Teritoriile acoperite de parteneriate trebuie să se regăsească în spațiul eligibil LEADER, definit ca un teritoriu coerent cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de UAT-uri – comune și UAT-uri – orașe/municipii mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Pentru zona Deltei Dunării se acceptă un prag minim de 5.000 de locuitori.

SDL–urile însoțite de anexe se vor depune la sediul MADR din București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, în perioada 10 martie- 8 aprilie 2016.

Ghidul solicitantului pentru Participarea la Selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală este publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale www.madr.ro și www.afir.info. Măsura 19-Dezvoltarea Locală LEADER face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Comments