Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

Granturi de până la 50.000 de euro pentru proiectele destinate comunităților marginalizate

postat 6 oct. 2015, 04:48 de Raluca Oanta

Proiectele, care vizează promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate, pot beneficia de finanțare europeană acordată sub formă de granturi nerambursabile de până la 50.000 de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Măsura își propune implementarea unui nou instrument propus de Comisia Europeană (CE) pentru perioada 2014-2020, respectiv Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

Finanțarea este prevăzută în cadrul Axei Prioritare 5 din POCU „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, fiind vizate persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, roma și non roma,

Ca și regiuni eligibile sunt vizate zonele mai puțin dezvoltate din cele opt regiuni, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, precum și zonei București-Ilfov.

Alocarea financiară

Pentru această cerere de propuneri de proiecte, este disponibilă o alocare financiară de cinci milioane de euro( contribuție UE și de la buget), din care 500.000 de euro pentru regiunea București- Ilfov, restul pentru regiunile mai puțin dezvoltate din țară.

Valoarea maximă a unui proiect nu poate depăși 50.000 de euro, iar sprijinul financiar se acordă sub formă de granturi nerambursabile.

Grupul țintă și solicitanți eligibili

Este important de menționat faptul că grupul țintă nu este condiționat de rezidența în zona de implementare a proiectului.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții eligibili sunt autoritățile locale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii marginalizării sociale în parteneriat cu actorii sociali relevanți/GAL, GAL-uri și furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii.

Grupul de Acțiune Locală (GAL)

Grupul de Acțiune Locală (GAL) este un parteneriat public-privat bazat pe acordul între reprezentanți ai sectorului public (primării, consilii județene, etc), sectorului privat (operatori economici, cooperative, furnizori de servicii, instituții de credit, etc.) și ai societății civile (asociații, inclusiv asociații de locatari, fundații, unități de cult, persoane fizice, etc.).

Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este nou instrument propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea promovării implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare locală.

Prin transpunerea inițiativelor de tip DLRC în zona urbană se dorește implementarea unor intervențiilor care vizează promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile marginalizate, cu accent asupra celor cu populație aparținând minorității roma.

Ghidul, aflat în consultare public până la data de 12 octombrie 2015, este disponibil pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE).

http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CU/POCU-2014/01.10/CLLD_consultare_02.10.2015.pdf

Comments