Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

Fonduri UE: Aproape 84 de milioane de euro, pentru producerea de energie din resurse regenerabile

postat 8 oct. 2015, 04:39 de Raluca Oanta

Proiectele, care vizează creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), pot beneficia de finanțare europeană acordată prin Programul Operațional Infrastructură Mare, alocarea pentru prima sesiune fiind de aproape 84 de milioane de euro.

În cadrul acestei măsuri, vor putea fi finanțate proiecte care vizează:

·         Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz;

·         Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală.

De această finanțare pot beneficia:

·         Unităţi administrativ teritoriale (Legea nr. 215/2001);

·         Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (Legea nr. 215/2001);

·         Societăţi comerciale, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,sau conform legislației specifice dintr-un alt stat membru, care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Costul total eligibil al  proiectului (inclusiv TVA) nu poate depăşi 50.000.000 de euro. Proiectul trebuie să fie localizat în regiunile: Vest, Nord-Vest, Nord, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest

Ajutorul de stat :

Acordarea finanţării nerambursabile poate intra sau nu sub incidenţa regulilor de ajutor de stat, în funcție de tipul beneficiarului și scopul final al investiției.

·         Pentru solicitanți întreprinderi cu aplicarea regulilor de ajutor de stat

Finanţarea nerambursabilă care intră sub incidenţa ajutorului de stat va fi acordată ca ajutor pentru investiţii solicitanţilor eligibili-întreprinderi  în conformitate cu regulile ajutorului de stat aşa cum prevede Regulamentul (UE) NR. 651/2014.

·         Pentru solicitanți autorități publice locale/ asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, ajutorul se va acorda fără a intra sub incidenta  regulilor de ajutor de stat, doar cu aplicarea prevederilor Regulamentului UE nr. 1303/2013. 

Modalități de finanțare :

Pentru proiectele care intră sub incidența regulilor ajutoarelor de stat, intensitatea măsurii de sprijin nu poate depăşi:

-          80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici;

-          70% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii;

-          60% din costurile eligibile ale proiectului,

Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiari din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

Pentru proiectele care nu intră sub incidența ajutoarelor de stat, valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile este de 98%.

Mai multe detalii despre această sursă de finanțare sunt disponibile în Ghidul Solicitantului pentru AP 6 din POIM, Obiectivul Specific 6.1.Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program

 

Comments