Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

Cum să promovezi patrimoniul cultural cu fonduri UE de până la 10 milioane de euro

postat 24 aug. 2015, 05:27 de Raluca Oanta

Proiectele, care vizează conservarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural, pot beneficia de finanţare europeană de până la 10 milioane de euro, potrivit ghidului solicitantului pentru măsura 5.1 din Programul Operaţional Regional 2014-2020.

În cadrul acestei priorităţi de investiţii se pot implementa proiecte în toate regiunile de dezvoltare din România.

Valoarea proiectelor:

În cadrul acestei priorităţi de investiţii, se pot finanţa proiecte cu valoarea maximă de 5 milioane de euro, cu precizarea că, pentru obiective de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea unui proiect poate ajunge la 10 milioane de euro. Valoarea minimă a unui proiect este de 100.000 de euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Beneficiari:

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

·         Unităţi administrativ-teritoriale

·         Autorităţi ale administraţiei publice centrale

·         Unitățile de cult

·         ONG-uri 

-       Parteneriate între aceste entități.

În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru acele obiective de patrimoniu care sunt localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

 

Acţiuni eligibile:

 

POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:

           patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi rural;

           patrimoniul cultural naţional  din mediul urban şi rural;

           patrimoniul cultural local din mediul urban.

Lista monumentelor istorice actualizată a fost aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi patrimonioului naţional nr. 2361/2010 şi poate fi consultată pe site-ul inforegio.ro.

În cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

           Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

           Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

           Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

           Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Rata de cofinanţare :

În cadrul acestui apel de proiecte:

  • pentru regiunea București-Ilfov rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 80% din valoarea cheltuielilor eligibile;
  • pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Cererile de finanțare se depune :

·         fie la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională unde va avea loc implementarea proiectului,

·         fie prin aplicația electronică MySMIS. Disponibilitatea acestei aplicaţii se poate verifica pe site-ul www.inforegio.ro.

Ghidul pentru Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural se află în consultare publică până la data de 24 septembrie 2015 şi este disponibil aici.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

Comments