Despre noi‎ > ‎STIRI‎ > ‎

Beneficiarii proiectelor PNDR afectate de inundaţii trebuie să anunţe de urgenţă APDRP

postat 27 iul. 2011, 00:41 de Raluca Oanta

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) solicită tuturor beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) a căror proiecte sunt afectate de inundaţii sau alte calamităţi naturale să anunţe în cel mai scurt timp Agenţia asupra acestor situaţii.

Astfel, beneficiarii pot apela la situaţia de forţă majoră, prevăzută în articolul 18 din Anexa I la Contractul de Finanţare.

Conform prevederilor contractuale, forţa majoră reprezintă acel „eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor contractante, intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea contractului si care exonerează de răspundere partea care o invocă.  Pot constitui cauze de forţă majoră calamităţile naturale cum ar fi: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, război, revoluţie, embargo etc”.

În cazul în care nu se invocă forţa majoră în maxim 5 zile de la producerea evenimentului, toate daunele vor fi suportate de către beneficiar, inclusiv penalităţile contractuale.

Prin invocarea forţei majore contractul cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va fi suspendat pe toată perioada de acţiune a acestei situaţii.

Facem precizarea că în termen de 15 zile de la notificarea forţei majore beneficiarul trebuie să dovedească prin documente situaţia invocată.

De asemenea, după încetarea forţei majore, APDRP trebuie să fie notificată în acest sens, în maximum 5 zile.

Sursa: APDRP

Comments