Despre noi‎ > ‎

STIRI


Finantari nermabursabile d epana la 1.000.000 euro pentru industria ospitalitatii

postat 15 mar. 2017, 00:50 de Marian Stoian

In prezent industria hoteliera poate accesa fonduri de pana la 1.000.000 euro pentru un proiect, in vederea extinderii capacitatii sau diversificarii activitatii – de exemplu crearea de facilitati recreative (spa-uri etc) pentru oaspeti. Practic aproape toate domeniile de activitate din sfera ospitalitatii sunt eligibile spre finantare

Aceste fonduri sunt adresate IMM-urilor din toate zonele tarii, mai putin celor din Regiunea Bucuresti-Ilfov. Procentul de finantare variaza in functie de dimensiunea economica a solicitantului si de regiunea  de dezvoltare in care este localizata investitia si poate atinge 70% din valoare eligibila a investitiei. In prezentarea anexata, sunt incluse minime detalii si conditionalitati privind aceasta sursa de finantare. Mai multe detalii gasiti in prezentarea de mai jos.

Daca acest subiect este interesant pentru planurile dumneavoastra de investitii, contactati-ne si Initial Advisory va face gratuit o preanaliza. Vom calcula punctajul maxim potential existent, de asemenea vom sugera si solutii pentru imbunatatirea acestuia. Scopul nostru este ca potentialii beneficiari sa nu iroseasca eforturi in directii nefezabile, deoarece recompensa noastra este strans legata de reusita acestor proiecte.

Asteptam sa ne sunati la 0722 627050 sau sa ne scrieti la marian.stoian@advisory.ro

PNDR 2014-2020: Start la depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală

postat 10 mar. 2016, 01:26 de Raluca Oanta

Grupurile de Acțiune Locală (GAL), interesate să acceseze fonduri europene pentru dezvoltare rurală, pot depune Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) în perioada 10 martie- 8 aprilie 2016, alocarea financiară totală pentru Măsura 19- LEADER fiind de peste 563,5 milioane de euro.

Finanțarea este disponibilă pentru două submăsuri, respectiv:

Sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – 440.116.655 Euro;

Sub-măsura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare ” - 123.399.902 Euro.

Valoarea unui proiect trebuie să fie de cel mult 200.000 de euro, în timp ce ponderea sprijinului public nerambursabil este de până la 100%.

Intensitatea sprijinului pentru măsurile ce vor fi finanțate prin LEADER va fi stabilită de parteneriate astfel:

pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;

pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;

pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Potrivit Ghidului solicitantului, Strategiile de Dezvoltare Locală sunt întocmite de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) potențiale/existente, parteneriate privat-publice, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului acoperit de parteneriat.

Teritoriile acoperite de parteneriate trebuie să se regăsească în spațiul eligibil LEADER, definit ca un teritoriu coerent cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de UAT-uri – comune și UAT-uri – orașe/municipii mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Pentru zona Deltei Dunării se acceptă un prag minim de 5.000 de locuitori.

SDL–urile însoțite de anexe se vor depune la sediul MADR din București, B-dul. Carol I, nr. 2-4, Sector 3, în perioada 10 martie- 8 aprilie 2016.

Ghidul solicitantului pentru Participarea la Selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală este publicat pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale www.madr.ro și www.afir.info. Măsura 19-Dezvoltarea Locală LEADER face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Sesiuni de informare pentru IMM-urile interesate de finanţările de la buget

postat 9 mar. 2016, 03:15 de Raluca Oanta

Ministerul Economiei- Biroul România HUB organizează, în perioada 22- 31 martie, patru sesiuni de informare „Statul mai aproape de IMM-uri”, dedicate atât întreprinzătorilor mici şi mijlocii din România, cât şi tinerilor care doresc să demareze o afacere.

În cadrul sesiunilor de informare se vor prezenta oportunităţile de finanţare pentru anul 2016, care vor fi asigurate prin intermediul programelor derulate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.  

Sesiunile se vor desfășura între orele 10.00-12.00 în zilele de 22, 24, 29 şi 31 martie 2016, la sediul din strada Poteraşi, nr.11, sector 4, Bucureşti. Cei interesaţi trebuie să confirme participarea la adresa de e-mail romania_hub@imm.gov.ro sau telefon 021/335.26.32.

ROMÂNIA HUB – România, ţara tinerilor întreprinzători este un program integrat, care oferă întreprinzătorilor şi potenţialilor antreprenori, informare, sprijin, asistenţă tehnică şi consiliere, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Reguli noi pentru Microîntreprinderi/ Cofinanţare obligatorie de 10% pentru proiectele de dezvoltare regională

postat 2 mar. 2016, 23:50 de Raluca Oanta

Microîntreprinderile, care intenţionează să acceseze fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional, trebuie să asigure o cofinanţare de 10%, comparativ de programarea financiară anterioară când s-a acordat o finanţare europeană nerambursabilă de 100%.

Decizia a fost luată, miercuri, de Comitetul de Monitorizare POR 2014-2020. În ultima variantă a Ghidului solicitantului,aflată în consultare publică până la data de 1 martie 2016, exista propunerea ca asigurarea cofinanţării de 10% să nu fie obligatorie, dar să se puncteze suplimentar.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale, „decizia are la bază experienţa finanţărilor din perioada de programare precedentă, care a demonstrat că lipsa unei cofinanțări din partea IMM-urilor constituie o barieră în calea creşterii durabile şi a creşterii economice. Totodată, se estimează că măsura ar putea avea efect pozitiv asupra absorbţiei fondurilor, întrucât existenţa unei contribuţii financiare proprii creşte nivelul de responsabilitate a beneficiarului pe toată durata proiectului, de la depunerea şi evaluarea cererii, până la implemenarea şi monitorizarea investiţiei”.

În ceea ce priveşte noile apeluri de proiecte, se estimează lansarea, în cursul lunii martie, a 6 priorităţi de investiţii, respectiv:

1. Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”

2. Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – CLĂDIRI REZIDENȚIALE”

3. Prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”

4. Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”
5. Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Microîntreprinderi”
6. Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”

Calendarul lansărilor apelurilor de proiecte POR 2014 - 2020

postat 2 mar. 2016, 13:05 de Raluca Oanta

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru POR 2014 – 2020, ce s-a desfăşurat astăzi, 2 martie, la Bucureşti, a fost supus dezbaterii şi, ulterior, aprobat calendarul de lansare a ghidurilor specifice, precum şi a apelurilor de proiecte aferente priorităților de investiţii ce vizează următoarele: drumuri județene, microîntreprinderi, eficiență energetică în clădiri rezidențiale, patrimoniu cultural, regenerare urbană și turism.

1. Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 699,97 mil. EUR) va fi prima linie de finanţare lansată, în perioada 29 februarie – 4 martie 2016;

2. Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – CLĂDIRI REZIDENȚIALE” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 452,56 mil. EUR) va fi lansată în perioada 7 – 12 martie 2016;

3. Prioritatea de investiţii 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 89,37 mil. EUR) va fi lansată în perioada 14 – 18 martie 2016;

4. Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 233,58 mil. EUR) va fi lansată în perioada 21 – 25 martie 2016;

5. Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Microîntreprinderi” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 199 mil. EUR) va fi lansată în perioada 28 martie – 1 aprilie 2016;

6. Prioritatea de investiţii 7.1 „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice” (buget previzionat la nivel naţional pentru apelul de proiecte: 84,44 mil. EUR) va fi lansată în perioada 28 martie – 1 aprilie 2016.

Sursa: ADR Sud Muntenia

Ghidul solicitantului pentru prioritatea 2.1 Microîntreprinderi a fost publicat

postat 24 feb. 2016, 04:26 de Raluca Oanta

Microîntreprinderile din mediul urban, care intenționează să acceseze fiinanțare europeană de până la 200.000 de euro, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, pot beneficia de punctaj suplimentar dacă asigură cofinanțarea proiectului sau creșterea numărului de angajați, potrivit ghidului solicitantului aflat în consultare publică până în data de 1 martie 2016.

Noul ghid, aferent priorității de investiții 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, propune, în principal,  o nouă grilă de evaluare tehnică și financiară, mai realistă și adaptată obiectivelor proiectului.

Astfel, dacă în versiunea anterioară a ghidului, pentru domeniile de activitate propuse de proiect se putea ajunge la un punctaj de 20, noul ghid acordă cel mult 7 puncte pentru această categorie.

În schimb, beneficiarul care asigură o cofinanțare de cel puțin 10 %- în contextul în care finanțarea europeană poate ajunge la 100%- primește 10 puncte la evaluarea proiectului. La fel, creșterea numărului de salariați ca urmare a realizării investiției poate aduce beneficiarului până la 20 de puncte.

Totodată, au fost redefiniți indicatorii de proiect, cum ar fi cifra de afaceri la doi ani după finalizarea investiției au numărul mediu de salariați în perioada de implementare, respectiv în perioada de monitorizare de trei ani.

În general, valoarea unui proiect trebuie să fie cuprinsă între 25.000 de euro și 200.000 de euro. Contribuţia programului la finanţarea unei investiţii este de cel mult 100% din valoarea eligibilă a proiectului şi se acordă sub forma unui ajutor de minimis.

Solicitanții eligibili sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin această măsură sunt finanţate activităţi diverse, de la producţia de ţesături, la repararea maşinilor sau proiecţia de filme. Toate domeniile eligibile sunt prevăzute în Anexa 2.

Finanţările se pot solicita în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Cererile de proiecte se pot depune fie direct la sediul agenţiilor de dezvoltare regională unde va avea loc implementarea proiectului, fie prin aplicarea electronică MyMIS.

Ghidul este disponibil pe site-ul MDRAP.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

A fost publicată varianta de lucru Programului Operațional Inițiativa pentru IMM-uri

postat 23 feb. 2016, 06:23 de Raluca Oanta

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 din cadrul MDRAP a publicat varianta de lucru a Programului Operațional Inițiativa pentru IMM-uri-POIMM.
Programul va fi finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și va acoperi toate cele 7 regiuni ale țării, prin intermediul unei singure Axe prioritare - Creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor din România.
Versiunea de lucru prevede acordarea de credite către IMM la nivel național, în funcție de cererea acestora, fără obiective regionale.
Totodată, în cadrul instrumentului de garanție neplafonată, plățile se vor efectua numai în cazul în care împrumuturile nu sunt achitate de către IMM-uri, în ordinea primirii cererilor de plată, nefiind condiţionate de localizarea investitiei într-una dintre categoriile de regiuni.

În implementarea POIIMM se va acorda o atenţie specială activităţilor inovative, inclusiv prin crearea unui sub-portofoliu minim de credite care
corespund criteriilor de eligibilitate HORIZON 2020. POIIMMM va sprijini accesul IMM-urilor la finanţare prin combinarea fondurilor FEDR cu cele ale altor programe sprijinite din resursele UE.

Programul este disponibil aici

http://www.inforegio.ro/images/POIIMM_2014-2020_RO_draft.pdf

AFIR a publicat noi ghiduri PNDR 2014-2020

postat 17 feb. 2016, 00:01 de Raluca Oanta

AFIR a publicat noi ghiduri PNDR 2014-2020

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat spre consultare publică ghidurile solicitantului pentru opt submăsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014- 2020.

Cei interesaţi pot transmite propuneri pe marginea ghidurilor la adresa de e-mail consultare@ afir.info, până în data de 25 februarie 2016.

Cele opt ghiduri sunt disponibile la adresa http://goo.gl/ZmOErb.

Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”;
Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”;
Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructura de acces agricolă”;
Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta irigaţii”;
Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”;
Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”;
Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”;
Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”.

Potrivit AFIR, la începutul săptămânii viitoare, urmează să se publice şi ghidurile pentru submăsura “6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” şi 6.4 Submăsura 6.4 -” Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

Primele lansări POR 2014-2020: Turism, IMM-uri, Patrimoniu- în perioada februarie-martie

postat 3 feb. 2016, 04:58 de Raluca Oanta

IMM-urile, autoritățile locale sau ONG-urile au la dispoziție fonduri UE de dezvoltare regională pentru susținerea unor investiții în turism, patrimoniu cultural sau regenerare urbană, programate de autorități pentru luna februarie-martie 2016, dar condiționate de finalizarea sistemului informatic cerut de Comisia Europeană (CE).

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), pentru Europunkt, în perioada februarie-martie 2016 se vor deschide primele linii de finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, printre care Turism, Patrimoniu cultural sau Microîntreprinderi. Totuşi, precizează MDRAP, calendarul apelurilor depinde de finalizarea aplicaţiei informatice MY SMIS, gestionată de Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Aplicaţia informatică MY SMIS, la care face trimitere MDRAP, este condiţia impusă de către Comisia Europeană (CE) pentru gestionarea fondurilor europene destinate fiecărui stat membru.

Revenind la lansările estimate pentru primul trimestru din 2016, MDRAP anunţă că se vor putea depune proiecte pentru acele priorităţi de investiţie ale căror ghiduri au fost deja în consultare publică, respectiv:

 • Patrimoniu cultural (axa prioritară 5 - prioritatea de investiție 5.1);
 • Regenerare urbană (axa prioritară 5 - prioritatea de investiție 5.2);
 • Microîntreprinderi (axa prioritară 2, prioritatea de investiție 2.1);
 • Turism (axa prioritară 7).
 • Drumuri județene (axa prioritară 6);
 • Eficiența energetică în blocuri (axa prioritară 3- prioritatea de investiție 3.1);

Informații suplimentare despre aceste linii de finanțare:

Patrimoniu cultural (axa prioritară 5 - prioritatea de investiție 5.1)/ Suma totală alocată - 466.5 milioane de euro.

Tipuri de activități: restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural.

Potențiali beneficiari:

 • autorități publice locale;
 • autorități publice centrale;
 • ONG uri;
 • unități de cult;
 • parteneriate

Microîntreprinderi (axa prioritară 2, prioritatea de investiție 2.1)/Suma totală alocată - 877.11 milioane de euro.

Tipuri de activități: construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Potențiali beneficiari: IMM uri

Turism (axa prioritară 7)/ Suma totală alocată - 118.9 milioane de euro.

Tipuri de activități:

 • valorificarea economică a potențialului turistic balnear;
 • valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local;
 • infrastructură turistică publică de agreement.

Potențiali beneficiari: autorități publice locale; parteneriate.

Drumuri județene (axa prioritară 6)/ Suma totală alocată – 1.068.37 milioane euro.

Tipuri de activități:

 • reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura legătura, directa sau indirecta cu reteaua TEN T;
 • construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv.

Potențiali beneficiar: autorități publice locale.

Eficiența energetică în blocuri (axa prioritară 3- prioritatea de investiție 3.1)/ Suma totală alocată – 2.374.57 milioane de  euro.

Tipuri de activități :

 • eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora;
 • eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora;
 • investiții în iluminatul public;
 • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.).

Potențiali beneficiari: autorități publice centrale și locale.

Detalii despre condițiile de accesare sunt disponibile pe http://inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html.

 

 

Autorităţile simplifică condiţiile pentru finanţarea IMM-urilor

postat 25 ian. 2016, 07:13 de Raluca Oanta   [ actualizat la 25 ian. 2016, 07:14 ]

Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM a aprobat, săptămâna trecută, mofidicarea condiţiilor în funcţie de care întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul celor cinci programe naţionale, care urmează să fie implementate în 2016.

 

Cele cinci programe, prin intermediul cărora IMM-urile pot beneficia de sprijin financiar de aproximativ 55.000 de euro,  sunt:

1.Programul naţional multianual de microindustrializare;

2.Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

3. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START;

4 Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti in afaceri;

5.Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural

Modificări aduse de Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea IMM:

 

1.Programul naţional multianual de microindustrializare:

-          eliminarea condiţiei de vechime de cel mult 5 ani pentru societăţile aplicante şi introducerea condiţiei de vechime de cel puţin 2 exerciţii financiare.

-          inlocuirea modalitatii de acordare a punctajului pentru praguri de valoare a investitiei eligibile in procent de aport propriu;

-          eliminarea categoriei “administrator”  din cuprinsul criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.2. litera d)  din procedura analizata;

-          adaugarea in categoria codurilor CAEN eligibile a clasei 17 – fabricarea articolelor din hartie si carton;

-          acordarea de punctaj suplimentar la finantare societătilor care au obtinut profit din exploatare la 31.12.2015 si eliminarea punctajului pentru pragul previzionat al profitului reinvestit;

-          reformularea acordării punctajului pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe;

-          eliminarea conditiei minime de vechime pentru categoria “somer” din punctaje;

-          eliminarea obligativitătii stampilei pe documente;

-          depunerea documentatiilor într-un singur original si o copie certificata in loc de 1 original si 2 copii conforme cu originalul;

-          adaugarea sintagmei “cu norma intreaga si pe perioada nedeterminata” pentru toate locurile de munca punctate in cadrul programului;

 

 1. Programul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural:

-          eliminarea din categoria aplicantilor eligibili a formei de organizare Intreprindere Familiala (IF);

-          eliminarea din categoria cheltuielilor eligibile a construcţiilor

-          verificare existenţei autorizării codului CAEN al furnizorilor beneciarului finanţării

-          reformularea obligativitatii sediului si tuturor punctelor de lucru in mediul rural;

 

3.Programul START:

-          preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;

-          acordarea de punctaj suplimentar pentru activitătile din categorii apartinând industriilor creative, asa cum sunt mentionate în Strategia Orizont 2020;

-          implementarea in aplicatia de inscriere a posibilitatii de descarcare a planului de afaceri trimis spre verificare in format *.pdf, imediat dupa trimitere;

-          simplificarea modalitatii de completare in aplicatie a fluxului de numerar previzionat;

-          implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;

-          acceptarea ca si furnizori eligibili de consultanta si a ONGurilor;

 

4.Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

-          preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;

-          reformularea legaturii activelor achizitionate cu activitatea pe care aplica in sensul inserarii cheltuielilor comune domeniilor de activitate;

 

5.Proiectul programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti in afaceri;

 

-          preluarea observatiilor comune tehnice propuse si aprobate;

-          implementarea programului prin agentie de implementare/institutie de credit partenera;

 

Proiectele procedurilor de implementare si ale grilelor de evaluare pentru cele 6 programe nationale au fost postate pe site-ul directiei de specialitate www.aippimm.ro în dezbatere publica incepand cu data de 7 ianuarie 2016, pentru a permite membrilor CCDIMM, mediului de afaceri, aplicantilor, celor interesati, sa vina cu propuneri, sugestii si observatii asupra acestora pana in data de 20.01.2016.

1-10 of 323