Despre noi‎ > ‎CSR‎ > ‎

O.S.3.1. Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI

3.1.1. Implementarea unei politici orizontale de resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI

În anul 2017 va fi lansat un audit de performanţă cu scopul de a evalua impactul produs asupra sistemului de coordonare, gestionare şi control FESI prin implementarea direcţiilor de acţiune şi măsurilor privind politica de resurse umane din acest sistem.

Acţiunea se va focaliza pe realizarea de analize, strategii și evaluări care să fundamenteze activitatea de management a resurselor umane şi să conducă la dezvoltarea de concepte, instrumente și mecanisme de natură să sprijine activitatea de management a resurselor umane la nivelul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI, să ducă la optimizarea managementului, creșterea motivației și creșterea eficienței, eficacității și calității muncii şi responsabilizării personalului, precum şi pe identificarea de măsuri pentru a reduce cifra de fluctuație a personalului calificat, de încurajare a rotației și mobilității personalului și pentru atragerea în sistem de noi specialiști cu competențe ridicate şi potenţial de dezvoltare în plan profesional.

În ceea ce privește instruirea specifică POIM, POC și POAT, programe care nu au axe proprii de AT și pentru care asistența tehnică va fi asigurată prin POAT, se are în vedere organizarea și derularea unor sesiuni de instruire pe teme specifice pentru personalul din cadrul sistemului de gestionare al acestor PO sau a structurilor care sprijină implementarea acestor PO, inclusiv instruirea specializată pe domeniile sectoarelor acoperite de aceste programe, identificate pe baza unor analize a nevoilor de formare a personalului. Un accent deosebit va fi acordat următoarelor teme: planificare şi conducere strategică, management pe bază de obiective, managementul performanţei, managementul proiectelor majore, indicatori, ajutorul de stat pentru cercetare și energie, evaluare şi implementare proiecte de TIC și în domeniul energiei, evaluare şi implementare proiecte de cercetare.

3.1.2. Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC

În cadrul acestei acțiuni se prevede rambursarea cheltuielilor de tip salarial pentru personalul structurilor administrației publice din sistemul de coordonare și control al FESI (MFE și DLAF, inclusiv structurile suport ale acestora, precum și ACP, AA, structurile dedicate FESI din cadrul ANRMAP și UCVAP/CVAP și alte structuri implicate în sistemul de coordonare și control al FESI, dacă va fi cazul), pentru activități aferente FESI dar și pentru activități de închidere a perioadei de programare 2007-2013.

Totodată, acţiunea include rambursarea cheltuielilor de tip salarial pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din sistemul de gestionare (AM și OI) a POAT, POIM și POC, atât pentru activități de gestionare a PO cât și pentru activități aferente închiderii programelor corespondente din perioada 2007-2013: POAT, POS Transport, POS Mediu și POS CCE.

În mod complementar, din axele de AT ale celorlalte PO se vor susține rambursarea cheltuielilor de tip salarial pentru personalul din cadrul instituțiilor publice care sunt implicate în gestionarea acestor PO. Sprijinul pentru rambursarea cheltuielilor salariale prevăzut mai sus în POAT 2014-2020 va începe numai după încetarea finanțării cheltuielilor salariale din POAT 2007-2013.

 

 

Comments