Despre noi‎ > ‎CSR‎ > ‎

O.S. 2.2. Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi

2.2.1 Activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum şi a reţelei digitale si pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice

 POAT va sprijini funcţionarea sistemului de management şi control al FSC cu excepția POCTE, prin dezvoltarea unui nou sistem informatic unitar SMIS2014+, gestionat (la nivel tehnic şi administrativ) de Unitatea Centrală SMIS din MFE,

Se are în vedere elaborarea de studii şi analize cu privire la modul de funcţionare a SMIS2014+, MySMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora dar şi dezvoltarea, testarea şi instalarea noilor versiuni ale SMIS2014+, MySMIS2014 sau a noilor aplicaţii informatice (în funcție de constatările și recomandările analizei de sistem), pornind de la procedurile existente la nivelul fiecărui PO. Se va avea în vedere inclusiv asigurarea transferului de date de la o versiune la alta și sprijin în realizarea manualelor de utilizare şi a documentaţiei tehnice, menite să înlesnească utilizarea optimă şi corectă a sistemelor informatice.

O atenţie deosebită va fi acordată activităţilor de mentenanţă a SMIS2014+, MySMIS2014 și/sau a noilor aplicații informatice și altor aplicații conexe acestora, având drept scop asigurarea funcţionării continue a acestora prin rezolvarea erorilor, îmbunătăţirea funcţionalităţilor existente, dar şi implementarea de noi cerinţe, apărute pe parcursul implementării PO, în conformitate cu procedurile și nevoile instituţiilor implicate în managementul şi gestionarea FSC.

Comments