Despre noi‎ > ‎CSR‎ > ‎

O.S. 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI

2.1.1. Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC

Acțiunea va asigura cadrul și instrumentele adecvate pentru implementarea și monitorizare eficientă FESI și identificarea la timp și soluționarea deficiențelor care pot bloca implementarea programelor și proiectelor finanțate din aceste fonduri, prin intermediul AT pentru instituțiile implicate în coordonarea și controlul FESI (MFE, AA, ACP, ANRMAP, UCVAP/CVAP, DLAF, precum și alte structuri cu rol în coordonarea și controlul FESI).

Pentru aceste instituții, se va asigura sprijin logistic, inclusiv cheltuieli de funcţionare, costuri legate de organizarea de reuniuni, întâlniri şi evenimente, materiale consumabile și de birou, echipamente TIC, dezvoltarea și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC (cu excepția activităților din OS 2.2), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferințe/grupuri de lucru/rețele/comitete etc. legate de sau cu impact asupra FESI etc.


2.1.2 Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI

POAT va sprijini activități precum realizarea evaluărilor prevăzute în planul de evaluare al AP, inclusiv actualizarea acestuia, evaluarea ex-ante pentru perioada post 2020, formarea profesională a personalului implicat în evaluarea FESI, dezvoltarea unei reţele de comunicare şi informare privind evaluarea care poate acoperi atât cererea, cât și oferta de evaluare, interconectarea la rețelele similare europene și internaționale, promovarea corespunzătoare a conceptului de evaluare și a rezultatelor evaluărilor şi realizarea de schimburi de experiență în domeniu.

O atenție deosebită va fi acordată sprijinirii dezvoltării capacității interne de evaluare, a unui sistem de monitorizare, precum și a unui sistem statistic pentru FESI, necesar evaluărilor, inclusiv administrării sistemului de indicatori, implementării și actualizării cadrului de performanță, procedurilor de monitorizare și evaluare și mecanismelor de coordonare a funcțiilor de evaluare de la nivelul PO.

POAT finanțează realizarea evaluărilor prevăzute în planurile de evaluare de la nivelul POAT, POIM și POC, inclusiv actualizarea acestor planuri, fiind alocate în acest sens resursele necesare.

Comments