Despre noi‎ > ‎CSR‎ > ‎

O.S. 1.2. Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE

1.2.1. Activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC

Sprijinul pentru desfăşurarea acţiunilor de informare și publicitate se va realiza prin: determinarea tipurilor de materiale informative necesare, dezvoltarea acestora pentru tipuri de beneficiari FESI și pe diverse tipuri de suporturi pentru a fi distribuite în timpul campaniilor de informare și evenimentelor de comunicare organizate.

Diseminarea informaţiilor şi derularea activităţilor de informare și publicitate se va efectua prin organizarea de campanii la nivel naţional și regional/local prin intermediul TV, radio-ului şi a altor mijloace media, organizarea de evenimente (conferințe, seminarii, focus-grupuri etc.), activități de promovare/comunicare FESI destinate diferitelor categorii de public țintă, inclusiv caravane de informare în vederea promovării unei mai bune înţelegeri a rolului fondurilor UE şi a procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor; pregătirea, traducerea, publicarea şi diseminarea materialelor pentru informarea şi promovarea FESI.

Se va sprijini Centrul de Informare privind FESI și rețeaua teritorială formată din 41 de puncte de informare (câte unul la nivelul fiecărui județ), gestionate de MFE și care formează împreună Rețeaua de informare.

1.2.2 Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI

Sprijinul de AT pentru dezvoltarea culturii parteneriale în coordonarea şi gestionarea FESI va urmări susţinerea activităţilor privind asigurarea parteneriatului cu actorii socio-economici în implementarea AP, conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 240/2014, şi se va realiza prin organizare de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni de formare, platforme care să faciliteze comunicarea în reţea în etapele de implementare şi monitorizare a AP/PO, precum şi promovare exemple de bună practică inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului pentru actorii cheie relevanți (autorități publice, reprezentanți mass-media etc.).

Subcomitetele de coordonare tematice și Grupurile de lucru funcționale), precum și pentru alte comitete/grupuri de lucru/rețele care vor fi înființate pentru tematici cu impact asupra FESI sau coordonării instrumentelor de finanțare europene și naționale. Se are în vedere întărirea capacității acestor (sub)comitete/grupuri de lucru, pentru creșterea implicării membrilor acestora în pregătirea și implementarea AP și PO.

Se va asigura sprijin orizontal pentru activarea și întărirea capacității și schimbului de bune practici a CM-urilor, în vederea eficientizării activității și întăririi capacității partenerilor socio-economici de a contribui semnificativ la procesul de monitorizare al PO, cu precizarea că sprijinul specific pentr întărirea capacității, organizarea și funcționarea CM pentru fiecare PO în parte se va realiza de către fiecare PO.

 

Comments