Despre noi‎ > ‎CSR‎ > ‎

O.S. 1.1. Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature

1.1.1.Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI și instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ȘI POC

Acțiunea vizează instruire orizontală pentru beneficiarii (potențiali) FESI, inclusiv pentru beneficiarii români ai PO CTE, în faza de identificare și elaborare, dar și de implementare a proiectelor, care se va realiza pe bază de analize pentru identificarea nevoilor de formare. O atenție deosebită va fi acordată temelor orizontale precum: management de proiect, achiziții publice, derulare contracte de finanţare, ajutor de stat, evaluarea impactului proiectelor asupra mediului, prevenirea neregulilor și fraudei, conflict de interese, incompatibilități, egalitatea de gen și egalitatea de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi, dezvoltarea parteneriatelor şi integrării sectoriale şi teritoriale etc.

Acțiunea include instruire specifică beneficiarilor POAT, POIM și POC inclusiv pentru personalul din unităţile de management/implementare de proiecte de la nivelul acestora, pe teme identificate în analiza nevoilor de formare. În plus, pentru beneficiarii acestor PO, vor fi luate în calcul nevoile de formare ale fiecărui compartiment care gestionează o anumită etapă a ciclului de implementare al proiectelor, inclusiv serviciile suport din entităţile cu rol de beneficiar (achiziţii publice, juridic, financiar-contabil), cu accent pe metode inovative şi adecvate necesarului de formare (coaching, îndrumare şi instruire la locul de muncă ş.a.).

1.1.2.Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și asistență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC

Acțiunea cuprinde sprijin orizontal pentru beneficiarii FESI, inclusiv pentru beneficiarii români ai PO CTE, prin realizarea de activități ce conduc la dezvoltarea capacităţii de management de proiecte: dezvoltarea pe domenii orizontale de instrucțiuni, manuale, servicii de asistență, tutoriale ușor de folosit, cu utilizarea extinsă a TIC, în vederea accesului facil pentru toți beneficiarii; elaborarea/îmbunătățirea ghidurilor de bune practici și de evitare a principalelor riscuri în achiziții publice

Pentru beneficiarii POAT, POIM și POC se are în vedere acordarea de help desk și asistență pentru identificare, pregătirea și implementarea proiectelor, precum și sprijin pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte și pentru managementul strategic, inclusiv prin utilizarea expertizei IFI, prioritate având beneficiarii proiectelor majore și strategice din POIM care vizează infrastructura de mediu, protecţia mediului și managementul riscurilor.

Referitor la abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, POAT sprijină coordonarea implementării strategiilor Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI). Se are în vedere asigurarea remunerării, instruirii și schimbului de experiență pentru personalul dedicat coordonării strategiei Deltei Dunării și planurilor de acțiune elaborate pentru implementarea acestei strategii, asigurarea condițiilor logistice și cheltuielilor de deplasare ale acestui personal, precum și organizarea de evenimente și furnizarea de asistență în legătură cu coordonarea, pregătirea, actualizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestor documente strategice.

Comments