OS 4.3. Reducerea suprafeţelor poluate istoric

Tipuri de acţiuni specifice OS 4.3:

  • Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea

protejării sănătăţii umane

  • Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o opțiune prioritară pentru acțiunile de decontaminare (bio-decontaminarea siturilor poluate). În măsura în

care va fi necesar, se va acorda sprijin și pentru pregătirea portofoliului de proiecte.

Intervențiile din POIM sunt complementare cu acţiunile din POR privind regenerarea urbană, orientate spre regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate şi reincluderea în circuitul social sau ca rezervă de teren pentru viitoare investiții la nivelul orașelor, crearea condiţiilor necesare pentru o dezvoltare durabilă urbană.

Tipuri de beneficiari: autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în

proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării proiectului

Comments