OS3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

Tipuri de acţiuni specifice OS 3.1:

Realizarea obiectivului specific şi a rezulatelor preconizate se va realiza prin promovarea următoarelor tipuri de acţiuni:

  • Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare mecano-biologică ş.a.
  • Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale
  •  Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;
  •  Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)

Prin POIM vor fi finanţate în continuare proiectele integrate de management al deşeurilor la nivel de judeţ demarate în perioada 2007-2013 şi nefinalizate

până la finalul anului 2015 (13 proiecte sunt propuse spre fazare), precum şi cele a căror pregătire a fost demarată în perioada 2007-2013, dar care vor fi

implementate în 2014-2020 (4 proiecte se află în pregătire), care vor asigura infrastructura necesară şi finanţarea investiţiilor care asigură îndeplinirea angajamentelor ce derivă din Tratatul de Aderare şi directivele aplicabile, respectiv:

  •  Dezvoltarea de sisteme de colectare selectivă în vederea creșterii volumului de materiale reciclabile și reducerii cantității deșeurilor eliminate prin depozitare, inclusiv prin închiderea depozitelor neconforme și crearea unor alternative la depozitare;
  • Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, prin încurajarea compostării și a altor măsuri de valorificare a deșeurilor, prin staţiile de

compost şi tratare mecano-biologică.

  • Promovarea unei reciclări și valorificări a deșeurilor de înaltă calitate prin asigurarea infrastructurii premergătoare procesului de valorificare/reciclare (colectare selectivă, stații de transfer și sortare etc.) , contribuind astfel, alături de staţiile de compost şi MBT, la atingerea ţintei de reciclare.

În ceea ce privește proiectul de management al deșeurilor în București, proiectul propus se va baza pe evaluarea nevoilor de investiţii ce vizează întregul

ciclu de management al deșeurilor în București, iar acţiunile finanţate vor fi respecta ierarhia deșeurilor, începând cu colectarea separată și sortarea,

conform nevoilor identificate.

Beneficiari:

  • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Municipiul Bucureşti.

 

Comments