OS8.2 - Creşterea flexibilităţii Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale din România în vederea asigurării interconectării cu alte state vecine.

Tipuri de acţiuni:

  • Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi conducte), şi îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare a interconectărilor cu sistemele de transport ale statelor vecine.
  • Crearea unei pieţe comune a energiei în Europa presupune asigurarea interconectării reţelelor de gaz, ceea ce presupune investiţii în capacităţile de schimb

transfrontalier şi interoperabilitatea sistemelor. De asemenea, se urmăreşte întărirea reţelelor naţionale de transport prin adaptarea cerinţelor de debit în

vederea asigurării fluxului de gaze în ambele sensuri cu ţările vecine.

  • Se va urmări realizarea de proiecte de modernizare/realizare a unor componente operaţionale din cadrul unor conducte de transport al gazelor naturale în

zonele deficitare în vederea asigurării fluxului de gaze la debitele şi presiunile necesare pentru perioada următoare, și asigurării regimurilor de presiune şi

debit pentru curgerea gazelor în ambele sensuri, în conformitate cu Planul de Dezvoltare al SNTG 2014-2023.

  • Acțiunile preconizate vor avea în vedere îmbunătățirea managementului rețelei, prin conceptul „Smart energy transmission system”, aplicabil și rețelelor inteligente de transport gaze naturale, și care va gestiona problemele legate de siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, debitelor,contorizării, inspecției interioare a conductelor, odorizare, protecție catodică, reacții anticipative, trasabilitate, toate generând creșterea flexibilității în operare a sistemului, îmbunătățind integritatea și siguranța în exploatare a acestuia și implicit creșterea eficienței energetice.

Tipuri de beneficiari (pentru OS 8.1 şi OS 8.2):

  • Pentru energie electrică: operatorul de transport şi de sistem, conform Legii nr. Nr. 123/2012

  • Pentru gaze naturale: operatorul de transport şi de sistem, conform Legii nr. Nr. 123/2012


Comments