OS 8.1- Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Tipuri de acţiuni:

Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (linii electrice aeriene şi staţii)

  • Transportul energiei electrice în condiţiile producerii concentrate din surse regenerabile (în special eolian şi fotovoltaic), în regiunea de Sud şi de Sud-Est

a României întâmpină dificultăţi care pot pune în pericol atât siguranţa funcţionării Sistemului Energetic Naţional, cât şi, mai ales, integrarea producţiei de

energie electrică verde în consumul final de energie. În acest sens, există o serie de linii electrice care înregistrează încărcări peste puterea normată. Sunt

necesare măsuri de întârire a reţelei electrice de transport, prin proiecte care să reprezinte elemente ale unui sistem eficient şi inteligent, parte a lanţului de

producţie-transport-distribuţie-consum de energie electrică.

  • Reţelele de transport a energiei electrice trebuie să realizeze transportul energiei electrice fără congestii de reţea pentru variaţii mari ale puterii generate în

centralele eoliene şi să includă componente "inteligente" (smart) astfel încât să poată integra mai bine sursele de energie regenerabile şi să permită legătura

cu capacităţile clasice de rezervă necesare. De asemenea, reţelele trebuie să permită maximum de flexibilitate în implementare pentru a se putea adapta la

elementele de incertitudine existente în prezent referitor la volumul puteriiinstalate şi locaţia acesteia.

  • Conform analizelor realizate la nivelul “Planului de Dezvoltare a RET” (pag. 107), 2200 MW, respectiv 3200 MW reprezintă producţia care poate fi

evacuata în sistem, respectând capacitatea admisibilă de încărcare a reţelei. Ţinta este corelată cu ţintele propuse de PNAER privind capacitatea, anticipate

pentru 2020 (pentru 2020 s-a considerat :4000 MW * 70%; pentru 2023 s-a considerat - 4500 MW*70%). Dacă se presupune că, pentru acoperirea cererii, funcţionează suplimentar un grup de mare capacitate la Brăila sau Galaţi, trebuie avut în vedere faptul căproducţia admisibilă totală în zona excedentară include şi capacitatea acestui grup. În acest sens, se propune dezvoltarea unei reţele ţintă care să fie capabilă să preia întregul excedent al zonei Dobrogea, în condiţiile utilizării capacităţilor existente şi aunor dezvoltări noi ale RET.

Soluţia propusǎ trebuie:

  •  să menţină siguranţa în funcţionare a SEN;
  • să asigure respectarea parametrilor tehnici de calitate ai serviciilor de transport şi de sistem;
  •  să realizeze transportul energiei electrice fără congestii de reţea pentru variaţii mari ale puterii generate în centralele eoliene;
  • să permită maximum de flexibilitate în implementare pentru a se putea adaptala elementele de incertitudine existente în prezent referitor la volumul

puterii instalate şi locaţia acesteia.

Se va urmări realizarea de proiecte care să permită decongestionarea zonelor în care se realizează transportul energiei electrice produse din concentrări

mari de capacităţi de valorificare a surselor regenerabile de energie, spre exemplu, fie proiecte de modernizare/realizare a unei staţii vitale pentru

transportul energiei, fie realizarea unei linii de transport a energiei electrice de importanţă majoră.

Tipuri de beneficiari (pentru OS 8.1 şi OS 8.2):

  •  Pentru energie electrică: operatorul de transport şi de sistem, conform Legii nr. Nr. 123/2012
  • Pentru gaze naturale: operatorul de transport şi de sistem, conform Legii nr. Nr. 123/2012
Comments