OS 7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti


Acţiuni specifice pentru OS 7.2.

Plecând de la problemele existente la nivelul reţelei de transport/distribuţie a agentului termic din Bucureşti ca parte din obiectivul specific de Creşterea

eficienţei energetice prin modernizarea sistemelor centralizate de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, consiliul local al municipiului

Bucureşti va promova un proiect major care va include următoarele tipuri de activităţi, fără a se limita exclusiv la acestea:

  • Optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor

de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie

termică

  • Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic
  •  Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a

pierderilor, în scopul reducerii acestora

  • Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive
  • Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (SCADA).

Categorii de beneficiari pentru OS 7.2.:

  • Municipiul București

 

Comments