OS 7.1- Creşterea eficienţei energetice prin modernizarea sistemelor centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate;

Acţiuni specifice OS 7.1.

În oraşele vizate de continuarea investiţiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu, plecând de la problemele existente în sistemele centralizate

de alimentare cu energie termică, în cadrul obiectivului specific de Creştere a eficienţei energetice prin modernizarea sistemelor centralizate de

producere, transport şi distribuţie a energiei termice se vor implementa proiecte integrate constând în următoarele tipuri de acţiuni, fără a se limita

exclusiv la acestea:

  •  Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice;

extinderea reţelei de transport şi distribuţia va fi finanţabilă doar în contextul în care reţeaua existentă a fost reabilitată, iar extinderea este

justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;

  • Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a agentului termic;
  • Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET)

Tipuri de beneficiari pentru OS 7.1.:

  • Autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile administrative teritoriale).
Comments