OS 6.3. Reducerea consumul ui mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

Tipuri de acţiuni specifice OS 6.3:

  • Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (proiecte demonstrative la nivelul

regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari)

Acţiunea vizează instalarea sistemelor de măsurare inteligente pentru un număr aproximativ de 10.000 de consumatori aflaţi într-o zonă omogenă deservită

de un operator de distribuţie a energiei electrice, pentru fiecare proiect demonstrativ care va fi realizat (un total de cca. 80.000 consumatori la nivelul proiectelor finanțate). Proiectele demonstrative vor presupune monitorizarea permanentă a consumului de energie electrică și informarea consumatorilor în timp real pentru ca aceștia să poată beneficia de efectul pozitiv al măsurilor de eficienţă energetică care vor fi implementate, precum şi de impactul imediat al politicilor tarifare ce vor fi aplicate asupra comportamentului consumatorilor non-industriali de energie electrică.

Totodată, datele înregistrate de contoarele inteligente trebuie să fie suficiente pentru a se putea analiza şi optimiza funcţionarea echipamentelor din sistemele de distribuţie și pentru a creşte eficienţa reţelei. Aceste date permit identificarea rapidă a punctelor în care trebuie intervenit.

Tipuri de beneficiarii OS 6.3.:

  • Operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în

proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice).

Comments