OS 6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Tipuri de acţiuni pentru OS 6.2:

  • Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Realizarea unui astfel de sistem de monitorizare impune culegerea informaţiilor privind consumurile de apă, energie termică, gaze naturale, apă

industrială, abur tehnologic, aer comprimat, apă reziduală sau orice altă mărime specifică profilului beneficiarului şi care implică consumuri de energie de

diferite tipuri.

Evaluarea performanţelor consumului de energie se realizează prin intermediul unor rapoarte regulate care evidenţiază abaterile faţa de valorile obiectiv, în

general sub formă de câştiguri sau pierderi financiare.

Din experienţa actuală, auditurile energetice complexe, care pot determina în detaliu structura pierderilor de energie într-o zonă industrială (asa cum ar

putea sa o facă un sistem de monitorizare) sunt foarte costisitoare şi nu au fost solicitate de societăţile comerciale. Cauza este, în principal, lipsa

echipamentelor de contorizare până la nivelul proceselor de utilizare a energiei pentru majoritatea consumatorilor. Utilizarea echipamentelor portabile

pentru realizarea auditurilor ridică foarte mult costul acestor lucrări.

Durata de recuperare a investiţiei (calculată pe baza economiilor potenţiale de energie

obţinute prin relevarea pierderilor în cadrul unui audit) este foarte mare şi din cauza preţului energiei care nu sunt, încă, total liberalizate. În plus,

instalarea unui sistem de monitorizare duce la posibilitatea de a cunoaşte on-line situaţia energetică a platformelor industriale şi de a cuantifica efectele

măsurilor de creștere a eficienţei energetice cu o frecvenţă mult mai mare decât aceea de realizare a unui audit energetic.

 

Tipuri de beneficiari OS 6.2:

  • societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie

implementate aceste sisteme în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument

puternic de cuantificare a efectelor pozitive a aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Obs:

  • Operaţiunile vor fi selectate pe baza criteriilor definite în Ghidul Solicitantului pentru respectiva cerere de propunere de proiecte/ listă de proiecte

demonstrative şi se vor finanţa în limita fondurilor alocate.

  • Sprijinul pentru achiziționarea de sisteme de monitorizare va fi acordat dar în condițiile în care beneficiarii selectați își vor asuma implementarea

măsurilor de eficiență energetică ce rezultă din acțiunile de monitorizare.

  • Se vor finanța proiecte localizate în regiunile mai puțin dezvoltate.
  • Acţiunile vor fi implementate cu respectarea regulilor privind protecția mediului și regulile de ajutorul de stat.
Comments