Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Tipuri de acţiuni/intervenţii:

  • Se vor finanţa intervenţii care să dezvolte aria de acoperire naţională a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor (backbone şi blackhaul), care urmează să fi implementate de către autorități, prin lansarea de noi scheme de ajutor de stat și prin luarea de măsuri suplimentare pentru încurajarea investițiilor private în infrastructura în bandă largă de tip NGN;
  • Ca parte a Strategiei Naționale Agenda Digitală pentru România, vor fi necesare măsuri pentru implementarea mecanismelor de monitorizare, modificări administrative și ale cadrului legal;
  • Sunt necesare măsuri pentru a accelera dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă și, în special, a rețelelor NGA, altele decât finanțarea directă a întreprinderilor, cum ar fi: încurajarea accesului la infrastructura existentă, îmbunătățirea transparenței și a coordonării în domeniul lucrărilor civile relevante, simplificarea autorizării pentru noile lucrări și elaborarea de noi norme privind infrastructura NGA pentru clădirile noi.

Atingerea rezultatelor:

  • Introducerea conexiunii de tip NGA va oferi acces la internet pentru echipamente moderne TIC, precum și utilizarea de servicii publice online sofisticate într-un mod uniform din punct de vedere geografic. În afara accesului tip NGA, este importantă dezvoltarea rețelelor de generație viitoare (NGN) la nivel național;
  • Prin fondurile FESI (FEDR și FEADR), se urmăreşte acoperirea a aproximativ 1.000 de localități (din care 800 prin POC) din zone albe, care se estimează că se pot servi aproximativ 500.000 de gospodării;
  • În cadrul POC este vizată, ca intervenție publică, dezvoltarea efectivă a infrastructurii rețelelor și accesului NGN/NGA.

Beneficiari:

  • Ministerul Societății Informaționale (MSI)

Teritoriul acoperit:

  • Acțiunile acoperă regiunile de dezvoltare mai puțin dezvoltate conform cartării la nivel de localități pregătite de MSI.

 

Comments