Acțiunea 2.1.1 Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet

Tipuri de acţiuni:

Investițiile se vor realiza în conformitate cu Planul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii NGN și Strategia Națională Agenda Digitală pentru România. Prin urmare, în perioada următoare de programare se vor finanţa intervenţii în zonele albe NGN/NGA care să dezvolte aria de acoperire naţională a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor (backbone şi blackhaul), prin lansarea de noi scheme de ajutor de stat și prin luarea de măsuri suplimentare pentru încurajarea investițiilor private în infrastructura în bandă largă de mare viteză.

Mai mult, ca parte a Strategiei Naționale Agenda Digitală pentru România, vor fi necesare măsuri pentru implementarea mecanismelor de monitorizare,modificări administrative și ale cadrului legal (privind autorizarea de construcție, eliminarea oricăror tarife suplimentare pentru exercitarea dreptului de acces, simplificarea procedurile de autorizare, etc).

De asemenea, sunt necesare măsuri pentru a accelera dezvoltarea rețelelor de comunicații în bandă largă și, în special, a rețelelor NGA, altele decât finanțarea directă a întreprinderilor, cum ar fi: încurajarea accesului la infrastructura existentă, îmbunătățirea transparenței și a coordonării în domeniul infrastructură/acces de generație viitoare.

Având în vedere faptul durata mare de implementare a proiectelor din cadrul acțiunii 2.1.1 este necesară pregătirea instituțională și strategică a acestora (sprijin POCA); astfel, au fost stabilite următoarele etape de implementare pentru Dezvoltarea infrastructurii NGN (acoperirea zonelor albe cu recomunicații în bandă largă de mare viteză)

  • Etapa 1: Finalizarea identificării zonelor albe NGN/NGA în care va putea fi dezvoltată infrastructura de mare viteză, pe baza informaţiilor furnizate de ANCOM şi în urma consultării operatorilor privind planurile lor viitoare de investiții (responsabil MSI);
  • Etapa 2: Dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional optim pentru încurajarea dezvoltării NGN/NGA, în special în ceea ce privește crearea unor condiții mai favorabile pentru investițiile mediului privat (responsabil MSI, proiect POCA).
  • Etapa 3: Stabilirea scopului intervenției publice prin POC şi a modelului operațional, luând in considerare ghidurile relevante elaborate de Comisia Europeană (autoritatea de management, Ministerul Societăţii Informaționale).
  • Etapa 4: Derularea licitațiilor de achiziție publică pentru achiziționarea serviciilor de consultanță pentru pregătirea proiectului/proiectelor (Ministerul Societăţii Informaționale, POC).
  • Etapa 5: Dezvoltarea infrastructurii în bandă largă de mare viteză de către contractorul/contractorii selectați prin procedura deschisă de achiziții publice (POC),

POC va finanța proiecte de infrastructură de comunicații electronice numai după ce lista de proiecte va fi elaborată conform planului de acțiune pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 2.1 (criteriul existenţa planului de investiții în infrastructură) şi a etapelor enumera te mai sus.

Atingerea rezultatelor:

Obiectivul general de aplicare a acestor măsuri este de a asigura dezvoltarea infrastructurii și accesul la aceasta, pentru a permite utilizarea serviciilor TIC. Introducerea conexiunii de tip NGA va oferi acces la internet pentru echipamente moderne TIC, precum și utilizarea de servicii publice online sofisticate într-un mod uniform din punct de vedere geografic. În afara accesului tip NGA, este importantă dezvoltarea rețelelor de generație viitoare (NGN) la nivel național. Prin POC se urmărește acoperirea cu infrastructură în bandă largă NGN a aproximativ 800 de localități din zone albe, care se estimează că se pot servi aproximativ 400.000 de gospodării.

Beneficiari:

Autoritatea publica centrala cu responsabilități în domeniu TIC.

Teritoriul acoperit:

Acțiunile acoperă regiunile de dezvoltare mai puțin dezvoltate.

 

Comments