Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere;

Tipuri de acţiuni/intervenţii:
  • Sprijinirea dezvoltării de către clustere a unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC;
  • Sprijinirea proiectelor strategice inovative depuse de clustere cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel național sau internațional.
Atingerea rezultatelor:
  • Industria TIC este concentrată în câteva aglomerări urbane semnificative - București, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Craiova etc. Având în vedere această concentrare, există un potențial cert favorabil inițierii de clustere (see in SNC 2014-2020, secțiunea aferentă competitvității regionale), prin strângerea parteneriatelor tripartite între firmele TIC, instituții de CD /universități și respectiv administrația publică pentru crearea de clustere care să ducă la integrarea lanțurilor valorice la nivel local/regional/național. De altfel, astfel de structuri deja au demarat cu succes - ex: Clusterul IT Cluj.
  • Structurile de tip cluster oferă nu doar un mediu propice dezvoltării antreprenoriale și inovării în TIC, ci și un cadru fertil pentru generarea de consorții care să promoveze oferta de produse și servicii TIC cu o forță pe care individual firmele nu o au (mai ales când este vorba de IMM).
Beneficiari:
  • Întreprinderi, consorţii de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

Teritoriul acoperit:
  • Acțiunile vizează clusterele TIC situate în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
Comments