Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură;

E-educație
Tipuri de intervenţii:

În cadrul POC se va susține asigurarea infrastructurii TIC în școli prin:
 • Realizarea Platformei școlare de e-learning/de învățare, inclusiv a Bibliotecii școlare virtuale, realizarea/utilizarea la nivel național a catalogului electronic, precum și a altor programe naționale (rețele colaborative/platforme, tehnologii/instrumente digitale educaționale integrate care să permită managementul inovativ, atât la nivelul procesului de predare - învățare – evaluare, cât și la nivel instituțional și al leadership-ului)
 • Achiziţionarea de echipamente TIC pentru şcolile gimnaziale în baza unor proiecte pilot
 • Îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de wirelesscampus, cu prioritate în școlile gimnazi

Atingerea rezultatelor:

Intervenţiile legate de TIC în educație vor viza activitatea curriculară din mediul preuniversitar. Acest tip de educație se bazează în principal pe resurse OER și Web 2.0 pentru activitatea de învățare/evaluare pe bază de proiecte și de e-portofoliu de rezultate al elevului, pe crearea de conținut digital original și interacțiune

Beneficiari:

 • Autorităţile administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniile educaţiei şi TIC.
Teritoriul acoperit:
 • Acțiunile acoperă întreg teritoriul național.       

E-incluziune

Tipuri de intervenţii:

Implementarea de PAPI în comunităţile dezavantajate, selectate după criterii care vor viza dezavantajul dat de așezarea geografică, de condițiile economice precare, de inexistența sau existența limitată a resurselor de comunicații și acces la internet, precum de competența digitală a locuitorilor. Intervenţia POC se va concentra către extinderea de PAPI în comunităţile vizate, puncte care vor deveni centre de cunoaştere comunitară, centre de resurse pentru dezvoltarea de noi proiecte, oferind o gamă diversificată de servicii electronice şi acces rapid către surse multiple de informaţie. Infrastructura necesară presupune inclusiv dotarea fizică cu servere, calculatoare, conectare la Internet, etc.

Atingerea rezultatelor:POC urmăreşte alfabetizarea digitală în comunitățile vulnerabile şi dezvoltarea competențelor digitale ca instrument de combatere a excluziunii.

De aceea, îndeplinirea criteriului privind sustenabilitatea proiectului (asumarea asigurării locaţiei şi a personalului) va fi important în procesul de selecție a comunităților.

Beneficiari:
 • Autorităţile administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniile educaţiei şi TIC.

Teritoriul acoperit:

 • Acțiunile acoperă întreg teritoriul național.
 E-sănătate
 Tipuri de intervenţii:
Intervențiile în cadrul POC vor viza asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea sistemului informatic al sănătăţii şi telemedicinei. Telemedicina asigură transferul electronic al datelor medicale (ex. imagini de înaltă definiție, sunete, date video, semne vitale, înregistrări legate de pacient), prin sisteme de telecomunicații asigurându-se:
 • Furnizarea de servicii medicale de specialitate ambulatorii post spitalizare pacienților externați din spitale prin intermediul telemedicinei.
 • Facilitarea accesului populației din zona rurală la servicii ambulatorii de specialitate cu ajutorul soluțiilor de telemedicină.
 Atingerea rezultatelor:
Utilizarea instrumentelor TIC în domeniul sănătății asigură creșterea calității și siguranței procesului de ingrijire a pacientului.
Serviciile de telemedicină vor facilita accesul la medicina de calitate în rândul persoanelor în vârstă şi al populaţiei, în special în cazul în care distanţa reprezintă un factor critic. Medicina asistată prin TIC va îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor în vârstă, furnizând asistenţă permanentă, ajutându-i să dobândească o anumită independenţă şi asigurând incluziunea socială a celor aflaţi în zone izolate.
 Beneficiari:
 • Autorităţile administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniile educaţiei şi TIC.
Teritoriul acoperit:
 • Acțiunile acoperă întreg teritoriul național.

E-cultură

 Tipuri de intervenţii:
Intervențiile POC includ asigurarea infrastructurii necesare pentru:
 • implementarea de instrumente de digitizare avansate și ușor utilizabile (platforma ”culturalia.ro”, vocabulare controlate, aplicații specifice de expunere pe dispozitive mobile)
 • digitizarea și expunerea on-line de produse culturale analogice
 • maximizarea volumului materialului cultural digitizat pentru contribuția la Europeana

Beneficiari:
 • Autorităţile administraţiei publice cu responsabilităţi în domeniile educaţiei şi TIC.
Teritoriul acoperit:
 • Acțiunile acoperă întreg teritoriul național. 
Comments