Acțiune 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice;

Tipuri de intervenţii:

POC va asigura dezvoltarea infrastructurii și a capacității de gestionare a riscurilor în domeniul securității cibernetice și de reacție la incidente cibernetice prin:

  • Constituirea şi operaționalizarea sistemului de securitate cibernetică națională;
  • Dezvoltarea infrastructurii cibernetice existente;
  • Dezvoltarea de aplicaţii destinate asigurării securităţii cibernetice a infrastructurilor cibernetice de interes national;
  • Dezvoltarea de instrumente software destinate identificării vulnerabilităților la nivel de software și firmware;
  • Dezvoltarea entităților CERT (CERT - Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică) atât în sectorul public cât și în cel privat;
  • Crearea cadrului necesar realizării de audit-uri de securitate
Acest lucru presupune sporirea rezistenței infrastructurii cibernetice, constând în sisteme informatice, aplicaţii aferente, reţele şi servicii de comunicaţii electronice, prin implementarea de soluţii tehnice de protejare acestora şi constituirea şi operaționalizarea sistemului de securitate cibernetică națională.
În mod complementar, dezvoltarea capacităţii de management al riscului în privinţa securităţii cibernetice şi de reacţie la incidente cibernetice implică consolidarea la nivelul autorităților competente, a potențialului pentru cunoaştere, prevenirea şi contracararea amenințărilor şi minimizarea riscurilor legate de utilizarea spațiului cibernetic, asigurarea cooperării dintre sectorul public şi cel privat.


Atingerea rezultatelor:
  • În prezent, se află în derulare proiectul „Sistem național de protecție a infrastructurilor IT&C de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic” care oferă suportul informaţional, analitic şi decizional necesar funcţionării Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică. Având în vedere că acesta acoperă doar o parte din ICIN-uri (infrastructurilor cibernetice de inters national), este necesară continuarea investițiilor pentru a acoperi și acele infrastructuri rămase desecurizate.
  • În ceea ce priveşte mediul privat, această acţiune va contribui la consolidarea securității cibernetice, prin stabilirea unor obligații ce revin persoanelor de drept privat care dețin Infrastructuri Cibernetice de Interes Național. Astfel, creșterea nivelului de securitate cibernetică va duce la dezvoltarea comerțului electronic și, în general, la utilizarea Internetului în derularea afacerilor.
Beneficiari:
  • CERT-RO, ANSSI, STS, MAI, MAN, MSI, alte structuri ale administrației publice.
Teritoriul acoperit:
  • Acțiunea acoperă întreg teritoriul național.

 

Comments