Acțiune 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0;

Acțiunea se adresează obiectivului specific “ Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare”.

E-guvernare se implementează conform obiectivelor SCAP și în baza conceptului oferit de Agenda Digitală pentru România.

Coordonarea celor două strategii în scopul operaționalizării acestui concept este asigurată de CTE înființat prin HG nr.941/2013, cu modificările și completările ulterioare, care supraveghează implementarea SNADR dintr-o perspectivă operaţională şi tactică.

E-guvernare - evenimente de viață

Tipuri de intervenţii:

Implementarea principiilor e-guvernare 2.0 în România constă într-o abordare sistemică a serviciilor publice centrate pe EV și presupune instalarea platformei, publicarea de date din cadrul platformei, întreţinerea sistemului de operare, administrarea bazelor de date, asigurarea securităţii, realizarea unor copii de siguranţă externe și primirea de feedback de la utilizatori și implică servere (baza de date şi capacitate de back up), hardware la nivel central, software de bază cu licenţe, echipamente TIC la nivel central/local.

Intervențiile în cadrul POC vor viza întreg necesarul de infrastructură pentru crearea și activarea de servicii e-guvernare la nivel IV de sofisticare (36 EV predefinite, grupate după logica acțiunii de dezvoltare/implementare potrivit responsabilităților administrative existente urmărind eficiența operațională).Implementarea serviciilor e-guvernare de tip 2.0 presupune un cumul de intervenții care includ interoperabilitate, Cloud Computing, Media Sociale, Open

Data și Big Data în cadrul unor proiecte strategice integrate care au în vedere și CNI.

Autoritățile publice care oferă/coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viață, predefinite prin SNADR,vor acționa în parteneriat pentru implementarea unor proiecte integrate definite în funcție delogica responsabilităților administrative și eficiența operațională.

Atingerea rezultatelor

Această abordare facilitează implementarea și promovarea unor servicii de tip Portal în administraţie pentru integrarea mai multor tipuri de servicii publice şi autorităţi publice responsabile într-un singur instrument (platformă şi interfaţă) structurat în jurul unor nevoi pre-stabilite ale cetăţenilor şi întreprinderilor. Proiectul de e-guvernare va susține interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul administrației publice, utilizarea datelor organizaționale încrucișate și a resurselor existente.

Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Tipuri de intervenţii:

În cadrul POC se va susține crearea și dezvoltarea unei infrastructuri IT sigure și scalabile de Cloud guvernamental, comună pentru toate organizațiile din sectorul public. Infrastructura implică, în principal, servicii de curierat digital, platformele de colaborare virtuale, conexiuni și baze de date, platforme de siguranță (la nivelul centrelor de date), servere, imobilele destinate centrelor de date ale guvernului, soluții de securizare, procese de back-up etc.

Vor fi consolidate și infrastructurile centrelor de date din instituțiile publice pentru a putea fi integrate acestui proces de reorganizare a sistemului de stocare a informațiilor la nivel guvernamental. Se va susține dezvoltarea platformelor de interacțiune tip media sociale pentru mai buna relaționare a instituțiilor publice cu cetățenii și firmele.

Acţiunile POC vizează:

 • Crearea/dezvoltarea infrastructurii IT specifice Cloud-ului, comună tuturor organizațiilor din sectorul public;
 • Achiziția/punerea în funcțiune a unor componente/servicii ce formează infrastructura centrală;
 • Consolidare/crearea platformelor de socializare online și a centrelor de date.

Atingerea rezultatelor

Cloud-ul guvernamental asigură:

 • furnizarea resurselor tehnologice în mediu virtual instituţiilor care nu dispun de platforme hardware şi software (primăriile localităților mici)
 • consolidarea/centralizarea informaţiilor/sistemelor/datelor din diverse centre de date
 • migrarea datelor către/dinspre instituțiile centrale, pentru o structură uniformă de informaţii în centrele de date insuficient/parţial conectate

Dezvoltarea platformelor de socializare la nivel național vizează:

 • realizarea portalului web unic cu acces la toate serviciile publice de pe site-urile instituțiilor publice
 • implementarea opțiunii de feedback în timp real pe site-urile instituțiilor publice

Acţiunile POC vizează:

Open data

 • Concentrarea într-o singură platformă la nivel naţional a datelor deschise furnizate de instituţiile publice
 • Dezvoltarea la nivel naţional a unui sistem electronic şi/sau fizic - de colectare a datelor relevante
 • Asigurarea securităţii serverelor şi asigurarea unui backup

Big Data

 • Echipamentul hardware și aplicațiile software adecvate pentru comunicaţii (preluare/stocare/analiză avansată a informaţiilor/raportare si emitere alerte/avertizări)
 • Securitatea la nivelul echipamentelor hardware şi software

Atingerea rezultatelor:

Scopul utilizării Open data constă în asigurarea accesului liber la informaţii, oferind în acelaşi timp posibilitatea de prelucrare a datelor și prezentarea de informații structurate, în vederea sprijinirii atât administraţiei, cât și a societăţii civile în luarea deciziilor/formularea politicilor publice, contribuind la rezultatele implementării e-guvernare. Beneficiile conceptului de Big data includ: reducerea redundanței plăților în zona publică, prevenirea fraudei şi abuzurilor, creşterea eficienţei.

Exemple de domenii în care proiectul Big Data este realizabil pot fi: sănătate (analiza statistică a cazurilor, telemedicină etc.), cultură, e-comerț, securitate.

Beneficiari:

Autorități ale administrației publice centrale care gestionează/coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viață predefinite, inclusiv parteneriate intre aceste institutii publice.

Teritoriul acoperit:

Acțiunile acoperă întreg teritoriul național.

Comments