Cercetare si IT‎ > ‎

Axa Prioritară 2-Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Alocarea financiară pentru AP 2  este de 523 milioane euro.

  • În cadrul AP2, consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-cultură și e-sănătate concentrează cea mai mare pondere a finanțării: 71.05%, reprezentând 377,9 milioane de euro.
  • Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, beneficiază de 10.15% din alocarea AP 2, pe fondul necesității de a stimula industria TIC și de a crește valoarea adăugată, dar și de a schimba modelul de business bazat exclusive pe outsourcing.

Obiective  specifice:

  • OS 2.1 Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză;
  • OS 2.2 Creșterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică;
  • OS 2.3 Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare;
  • OS 2.4 Creşterea gradului de utilizare a internetului.

Submăsuri: