Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CDI

Acțiunea se adresează obiectivului specific ” OS1.1 - Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate”.

Tipuri de acţiuni:

 • Prin această acțiune se va încuraja creșterea capacității de CD în domenii identificate de SNCDI ca domenii de cercetare de specializare inteligentă, precum și în sănătate, identificat ca domeniu prioritar de interes național.
 • Aceasta se va realiza prin investiții pentru crearea și dotarea de noi laboratoare, centre de cercetare sau modernizarea celor existente, atât pentru instituții publice CD/ universități, cât și pentru firme cu activitate de cercetare.
 • Acțiunea are ca scop valorificarea potenţialului clusterelor existente/emergente prin conectarea instituțiilor publice CD/universităților care sunt sprijinite prin investiții, în vederea utilizării de către mediul economic a rezultatelor CD.
 • Pentru stimularea inovării acțiunea vizează și dezvoltarea clusterelor de inovare în sensul promovării utilizării în comun a echipamentelor, a schimbului și transferului de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.

Patru sunt domenii identificate prin Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SNCDI) ca fiind prioritare pentru perioada 2014-2020, anume: bioeconomia, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, energie, mediu şi schimbări climatice, respectiv eco-nano-tehnologii.

Această acțiune urmărește și sprijinirea construirii infrastructurilor de cercetare pan-europene în România (infrastructuri CD deschise, aflate pe lista ESFRI).

Atingerea rezultatelor:

În cazul acestei acțiuni se propun să fie finanțate următoarele tipuri de proiecte:

(a) proiecte de investiții pentru instituții publice CD/ universități;

(b) proiecte de investiții pentru departamentele CD ale întreprinderilor;

(c) proiecte pentru clustere de inovare;

(d) proiecte majore.

In cazul proiectelor de tip “a” se vor avea în vedere o serie de criterii de eligibilitate, din care cele mai importante sunt:

 • încadrarea proiectului ca arie tematică de cercetare viitoare în domeniile de cercetare de specializare inteligentă sau în dom eniul sănătate, în  conformitate cu SNCDI;
 • instituția de cercetare/universitatea să fie conectată cu o structură economică de tip cluster, existentă sau emergentă;
 • performanța instituțională CD de nivel înalt, care să fie demonstrată de calificativul obținut de instituția aplicantă în urma procesului de evaluare în
 • conformitate cu reglementările în vigoare (“A+” și “A” pentru institute CD, respectiv “B” universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică și “C” universităţi de cercetare avansată şi educaţie).

În cazul proiectelor tip “b” și “c”, se va menține criteriul de eligibilitate privind încadrarea proiectului ca arie tematică de cercetare viitoare în domeniile  de cercetare de specializare inteligentă sau în domeniul sănătate, în conformitate cu SNCDI.De asemenea se va fundamenta impactul investițiilor propuse  prin proiect pe baza unor documente economice și/sau de ordin strategic (vezi Anexa programului - Basic principles for the selection of the RD investment  projects of public RD institutes and universities) care să evidențieze perspectiva de dezvoltare a respectivului beneficiar ca urmare a creșterii capacității de cercetare.

Beneficiari:

 • institute publice CD sau universități - pentru proiectele tip “a”
 • firme cu activitate CD menţionată în statut - in cazul proiectelor tip “b”
 • entități care administrează structuri de tip cluster inovativ pentru proiectele tip “c”.

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea proiectului propus spre finanţare pentru dezvoltarea capacității de CDI, prin dezvoltarea activităţilor în  cadrul clusterului, prin abordarea de tematici noi în domeniul prioritar, prin generarea de rezultate de cercetare cu aplicabilitate directă în economie, prin diversificare ofertei de servicii inovative, prin contribuţia la creşterea competitivităţii economiei româneşti.

Teritoriul acoperit:

 • Întreg teritoriul național

 

Comments