Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD

Tipuri de acţiuni:

  • Această acțiune are ca obiectiv crearea de nuclee de competenţă ştiinţifică şi/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei instituţii CD, al unei universităţi sau al unei întreprinderi gazdă, prin atragerea de specialişti din străinătate, de orice naţionalitate, cu competenţă recunoscută. Este încurajat transferul de competenţe între mediul academic şi cel industrial.

Atingerea rezultatelor:

  • Proiectele vor fi conduse de către specialistul din străinătate, care va fi angajat ca cercetător ştiinţific pe o perioada egală cel puţin cu durata proiectului, în instituţia gazdă. Acţiunea va urmări consolidarea capacităților de CDI în vederea pregătirii pentru participarea la Orizont 2020.
  • Acțiunea se va concentra pe cele patru domenii de specializare inteligentă stabilite de Strategia Naţională de CDI 2014-2020 (bioeconomie, tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate) și pe sănătate, domeniu de interes național.
Beneficiari:
  • Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderile mari, mijlocii sau mici, cu activitate CD menţionată în statut.

Teritoriul acoperit:

  • Acțiunea acoperă întreg teritoriul național.
Comments