Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Tipuri de acţiuni:

Această acțiune vizează o strategie comună între POC și programul-cadru Orizont 2020 al UE, prin:

  • stabilirea de legături între centrele de excelenţă emergente cu omologii lor de prim plan din alte state membre ale UE;
  • înfiinţarea unor „catedre ERA” în vederea atragerii cadrelor universitare de renume;
  • optimizarea structurilor existente și stabilirea unora noi pentru facilitarea identificării de priorități pentru diferitele instrumente și structuri de coordonare la nivel național (dezvoltare instituțională);
  • stimularea rețelelor științifice transfrontaliere şi sprijinirea accesului la reţele internaţionale;
  • sprijinirea organizaţiilor de cercetare şi întreprinderilor, în special IMM-uri, pentru pregătirea şi implementarea de proiecte în cadrul Orizont 2020 şi altor programe CDI internaţionale.

Atingerea rezultatelor:

Între altele, următoarele tipuri de proiecte vor fi finanţate prin această acţiune:

  • Proiecte pentru catedre ERA - „ERA Chairs” (ERA=Aria Europeană a Cercetării) au scopul de a atrage cadre universitare de renume în instituții care prezintă potențial de cercetare de excelență. Orizont 2020 va finanţa costurile de personal şi administrative.
  • Proiecte de ”teaming” între instituţii de cercetare puternice și instituţii de cercetare cu potenţial de excelenţă din regiunile cu performanțe scăzute în domeniul CDI vor conduce la îmbunătățirea centrelor de excelență din regiunile mai slab dezvoltate ale României. Orizont 2020 va finanţa faza pregătitoare a proiectului (inclusiv dezvoltarea unui plan de afaceri) în vederea dezvoltării capacităţii de CD printr-un proces de teaming cu o instituţie performantă dintr-un alt Stat Membru. Fondurile structurale vor interveni în faza a doua de teaming pentru finanţarea investiţiilor în infrastructura CD.
  • Proiecte pentru crearea unor Centre Suport pentru Proiecte CD Internaţionale în acele instituţii care pot demonstra o participare constantă cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale UE (FP5, 6, 7 și Orizont 2020) sau la alte programe CDI internaţionale pentru a creşte rata de success a acestora. Centrele Suport astfel înființate vor susține potențialii participanți, inclusiv întreprinderile care vor dori să pregătească aplicații în cadrul programului Orizont 2020.

Beneficiari:

  • Organizaţii de cercetare de drept public şi/sau privat şi întreprinderi mari, mijlocii sau mici, care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe internaţionale de CDI.

Teritoriul acoperit:

  • Acțiunea acoperă întreg teritoriul național.
Comments