Acțiune 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

Tipuri de acţiuni:

  • Această acțiune va contribui la creşterea gradului de implicare a cercetătorilor români în reţele de cercetare internaţionale foarte specializate, de tip GRID.
  • Acțiunea vizează accesul electronic al cercetătorilor la publicații științifice și baze de date de documentare, care va fi asigurat pentru toate universitățile, instituțiile de cercetare-dezvoltare și bibliotecile centrale universitare printr-un proiect dedicat.

Atingerea rezultatelor:

Sunt vizate următoarele tipuri de proiecte

  • Proiecte de tip GRID;
  • Proiect pentru continuarea dezvoltării RoEduNet prin realizarea buclelor locale și conectarea cât mai multor instituţii de cercetare; realizarea unei conexiuni de mare viteză la infrastructura UE; migrarea la capacităţi de mare viteză etc;
  • Proiect pentru continuarea asigurării accesului la literatura internațională științifică de cercetare prin abonarea la principalele surse/baze de date internaționale, pentru rețeaua de universități publice, institute naționale de CD și biblioteci centrale universitare.

Arhitectura de tip GRID defineşte un mediu distribuit de lucru, care permite partajarea şi utilizarea în comun a resurselor de  calcul şi de memorare, precum şi alte tipuri de resurse (de exemplu senzori), utilizând programe specializate numite middleware. Acest mediu permite dezvoltarea aplicaţiilor intensive din punct de vedere al resurselor de calcul şi a datelor utilizate, precum şi accesul la informaţie prin diverse mijloace, indiferent de locaţia geografică a acestora.

Beneficiari:

  • Organizaţiile de cercetare de drept public și/sau privat (instituții CD și de învățământ superior), asociații ale acestora, precum și Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare.

Teritoriul acoperit:

  • Acțiunea acoperă întreg teritoriul național.
Comments