Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships).

Tipuri de acţiuni:

Această acţiune urmărește să încurajeze interacțiunea instituţiilor de învăţământ superior şi a instituțiilor de CD cu mediul de afaceri, prin finanțarea accesului întreprinderilor la expertiza extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare, pentru ca întreprinderile să-șidezvolte afacerile cerute de piață.

În acest scop, se vor constitui parteneriate între organizațiile de cercetare și întreprinderi/grupuri de întreprinderi interesatesă obțină cunoștințe, inclusiv abilități și competențe care vor răspunde nevoilor strategice de dezvoltare ale întreprinderilor și vor oferi soluții inovativepentru obținerea de produse şi procese, tehnologii noi/ îmbunătăţite identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață.

În acelasi timp se urmărește valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD existente, dezvoltate sau modernizate și a resurselor care pot servi nevoilor de inovare ale întreprinderilor în scopul creșterii valorii adăugate a sectoarelor competitive sau cu potențial de creștere.

Atingerea rezultatelor:

Proiectele se vor constitui printr-un acord de parteneriat între organizația de cercetare și întreprindere prin care se stabilesc modalitățile de sprijin acordat prin activități specifice de cercetare-dezvoltare și inovare, inclusiv prin activități de transfer tehnologic, ca răspuns la nevoile și cerințele întreprinderilor identificate în piață.

Întreprinderile vor avea acces la un portofoliu de activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic care se pot grupa în trei categorii principale astfel:

  • transfer de cunoștințe prin:

- asistență directă pentru a ajuta întreprinderile, inclusiv acele întreprinderi care nu au mai avut activități de colaborare cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerilor pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare;

- evenimente tematice regulate pentru a furniza idei de proiecte întreprinderilor care au fost implicate în proiecte de dezvoltare, inovare cu organizația de cercetare, la care participă ca invitați membri din echipele academice (profesori/cercetători) care conduc activități de cercetare în colaborare cu industria;

  • accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare

ale organizației de cercetare în scopul realizării unor testări, experimente

necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.

  • activități în parteneriat

(servicii de CDI sau colaborare oferite de organizația de cercetare) de durate a căror lungime variază de la consultanță pe termen scurt pînă la proiecte de CD colaborative sau executate la cererea întreprinderilor, inclusiv detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere.

Beneficiari:

Organizaţiile de cercetare (instituţii de CD şi de învăţământ superior) a căror activitate are potenţial de comercializare sunt beneficiarii proiectului (aplicanții), iar întreprinderile care accesează oferta acestor organizații sunt beneficiarii efectivi ai activităților proiectului.

Teritoriul acoperit:

  • Acțiunea acoperă întreg teritoriul național.
Comments