Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață;

Tipuri de acţiuni:

POC va susține accesul la creditare în condiţii mai favorabile inclusiv prin garanții, subvenții de dobândă și facilitarea accesului la capital de risc al întreprinderilor inovative.

Instrumentele de creditare (garanții sau împrumuturi cu dobândă subvenționată și partajarea riscului) vor permite IMM-urilor inovatoare să acceseze finanțare în condiții financiare accesibile, reducând necesarul de garanții suplimentare sau oferind credite cu un nivel mai scăzut al ratei dobânzii.

Evaluarea ex-ante elaborată, în conformitate cu art.37 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013, va identifica deficiențele pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, va furniza informații privind instrumentele financiare cele mai potrivite pentru redresarea eșecului de piață identificat, potențialii beneficiari finali. Modalitatea de implementare și alocarea necesară vor fi stabilite ca urmare a recomandărilor acestei evaluări.

Atingerea rezultatelor:

Evaluarea ex-ante care este în curs de elaborare, în conformitate cu art.37 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013

Beneficiari:

Conform evaluării ex-ante în conformitate cu art.37 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013

Teritoriul acoperit:

  • Acțiunea acoperă întreg teritoriul național.
Comments