Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități;

Tipuri de acţiuni:

Această acțiune are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese noi sau substanţial îmbunătăţite în scopul producţiei şicomercializării, bazate pe cercetare sau pe drepturi de proprietate industrială.

Exemple de proiecte care se pot finanţa în cadrul acestei acțiuni:

  • proiecte tehnologice inovative, prin care se va realiza o inovare de produs (atât pentru bunuri cât şi pentru servicii), sau de proces bazată pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială, proprie sau achiziționată. Activitățile pe care le poate parcurge un astfel de proiect: cercetare industrială, dezvoltare experimentală, activtăți de inovare și introducere rezultatelor de CD în producție;

  • proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off;

  • proiecte pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare care vizează inovare de produs sau de proces.

Beneficiari:

  • Întreprinderile mari, mijlocii sau mici pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de CD poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii;
  • Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior). Prin această acţiune se vor finanţa proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluţiei cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe piaţă;
  • Start-up-uri inovatoare: întreprinderi care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi au un plan de afaceri bazat pe un rezultat CD sau un drept de proprietate industrial;
  • Întreprinderi nou-înființate inovatoare.

Teritoriul acoperit:

  • Acțiunea acoperă întreg teritoriul național.
Comments