Cercetare si IT‎ > ‎

Axa Prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Alocările pentru AP1 reprezintă 60% din alocarea FEDR pentru Program, respectiv  o finanțare totală de 797 milioane euro.

În cadrul AP1, alocarile indicative sunt următoarele:

  • 366.8 milioane de euro (45.96%) pentru promovarea cererii și investițiilor în CDI și dezvoltarea transferului de cunoștiințe, personal şi tehnologii între cercetarea publică și sectorul privat;
  • 431 milioane de euro (54.04%) pentru îmbunătățirea infrastructurilor de CDI, în special a celor ce vor urma să fie utilizate în mod colaborativ, deschis, precum și încurajarea capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI la nivel European.

Obiective specifice:

  • OS 1.1. Creşterea capacităţii de CDI în domeniile de specializare inteligentă şi în sănătate;
  • OS 1.2. Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE;
  • OS 1.3. Creșterea investiţiilor private în CDI;
  • OS 1.4  Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat.

Submăsuri:

Subpagini (9): Actiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CDI Acțiune 1.1.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități; Acțiune 1.1.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Acțiune 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități; Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață; Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships).
Comments